Επικαιροτητα

winamp wmp real qt

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης < Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015 , τις Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/ΓΠ.55004/15/2016, Γ6α/Γ.Π..39300/3-6-2019, ΦΕΚ 2318/Β΄/13-6-2019 προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών-τριών στο Α΄ εξάμηνο Σχολικού ΄Ετους 2019-2020, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014  απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2019 τις ακόλουθες ημερομηνίες : 4/7/19, 18/7/19, -1/8/19,  22/8/19 , και  από 2η έως 16 Σεπτεμβρίου  στην Γραμματεία του  Δ.Ι.Ε.Κ.,  από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους  Ε.Π.Α.Λ, Ε.Π.Α.Σ,  και Τ.Ε.Ε  Β΄ κύκλου συναφούς ειδικότητας. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται  από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.                                                       

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που  τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.     

5 . Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.                                                                             

6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας  παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. 

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και  της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.