Επικαιροτητα

winamp wmp real qt

Εκσυγχρονισμός Κέντρων Υγείας Δημητσάνας - Τροπαίων - Λεωνιδίου

Εργασίες Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας, Τροπαίων και Λεωνιδίου της Π.Ε. Αρκαδίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει "ανοιχτή διαδικασία" επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο με τίτλο: "Εργασίες Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας, Τροπαίων και Λεωνιδίου της Π.Ε. Αρκαδίας", προϋπολογισμού 563.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- Δημόσια Έργα- Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων" της πύλης www/promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 86361.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 27/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.