Πανελλαδικες 2018

winamp wmp real qt

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 27/6/2018: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 με τους υποψήφιους να εξετάζονται την Τετάρτη (27/6) στο Ειδικό Μάθημα "Γαλλικά".

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 27/6/2018: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 με τους υποψήφιους να εξετάζονται την Τετάρτη (27/6) στο Ειδικό Μάθημα "Γαλλικά".

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 26/6/2018: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 με τους υποψήφιους να εξετάζονται την Τρίτη (26/6) στο Ειδικό Μάθημα "Γραμμικό Σχέδιο".

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 25/6/2018: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 με τους υποψήφιους να εξετάζονται την Δευτέρα (25/6) στο Ειδικό Μάθημα "Ελεύθερο Σχέδιο".

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 23/6/2018: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 με τους υποψήφιους να εξετάζονται το Σάββατο (23/6) στα Ειδικά Μαθήματα των Γερμανικών και των Ισπανικών.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 22/6/2018: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 με τους υποψηφίους να εξετάζονται την Παρασκευή (22/6) στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 21/6/2018: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των μαθημάτων Οικοδομική, Ψηφιακά Συστήματα, Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού, Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών των ΕΠΑΛ στις 21/6/2018.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 21/6/2018: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε τα θέματα των μαθημάτων: Οικοδομική, Ψηφιακά Συστήματα, Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού, Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις 21/6/2018.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 20/6/2018: ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Δείτε τις λύσεις των μαθημάτων Μηχανές πλοίου ΙΙ, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, Τεχνολογία Υλικών και Δενδροκομία των ΕΠΑΛ στις 20/6/2018.