Εργασια

winamp wmp real qt

Νέες θέσεις εργασίας στην Motor Oil

Η Motor oil Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. , πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού. 

 

Ειδικότητες:

 

Έξι τεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : TΜ01, με τα ακόλουθα προσόντα :

Απόφοιτοι σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής  μηχανολογικής κατεύθυνσης

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Δύο τεχνίτες Ηλεκτρολόγους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : ΤE01, με τα ακόλουθα προσόντα :

Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Δύο τεχνίτες Οργάνων Χημικής Διεργασίας , κωδ. θέσης : ΤI01, με τα ακόλουθα προσόντα :

Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρονικών , Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγων

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Δύο χειριστές Προβλήτας οι οποίοι θα εργαστούν στο χώρο του Λιμένα σε εργασίες διακίνησης καυσίμων , κωδ. θέσης : ΟΤ01, με τα ακόλουθα προσόντα :

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

 

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 

Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους :

https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179

το αργότερο έως την Παρασκευή 19/5/2017 επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει: 

TΜ01

ΤE01

ΤI01

ΟΤ01

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 - See more at: http://korinthostv.gr/korinthiakanea/item/13845-12-motor-oil#sthash.qJ2XxDxO.dpuf

Σχόλια