Πολιτικη

winamp wmp real qt

Διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου!

Ο κ. Κακλαμάνος διέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να διαβουλευτούν οι επικεφαλής των παρατάξεων για το ακριβές κείμενο της απόφασης περί της Θεματικής Εβδομάδας του Υπουργείου Παιδείας!

Mετά από τη διαβούλευση, οι επικεφαλής συμφώνησαν σε ένα κείμενο που ζητεί την ανάκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί πως δεν εκπληρώνει εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς σκοπούς.

 

Η απόφαση που στηρίχθηκε στο κείμενο, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

Σχόλια