Αρκαδια: Εκλογες 2019

winamp wmp real qt

"Επιτακτική ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην σωστή διαχείριση"

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου με τον συνδυασμό "Τρίπολη - Αλλάζουμε τα δεδομένα", Νίκου Παρασκευά.

Μια ενεργή τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών οδήγησε σε υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα σε υψηλό δημόσιο χρέος και κυρίως σε έλλειψη ανταγωνιστικότητας όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην σωστή διαχείριση, αποτελεσματικότητα και οργάνωση της διοίκησης για την ώθηση της τοπικής οικονομίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο και να ανταποκριθεί άμεσα και με επιτυχία στις σύγχρονες αλλά ταυτόχρονα και καταιγιστικές εξελίξεις παρά την σημαντική υποχρηματοδότηση της λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Μια επιτυχημένη τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δημιουργήσει ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο θα έχει ως κύριους στόχους:

- Τον περιορισμό αν όχι την πλήρη πάταξη φαινομένων σπατάλης πόρων, διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.

- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που θα λειτουργεί αποτελεσματικά (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση).

- Οι νέοι πρωταγωνιστές στις εξελίξεις. Παροχή κινήτρων στους νέους, δημιουργία hub επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής υποστήριξης (διοργάνωση συχνών ημερίδων και σεμιναρίων και συνεργασία με παραγωγικούς φορείς όπως, επιμελητήρια, ενώσεις ξενοδόχων).

Η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί πρόκληση. Αν επιθυμούμε την ανάδειξη του δήμου θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όχι η δημιουργία επιχειρήσεων μιας ευκαιρίας αλλά επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού προϊόντος.

- Ανάπτυξη συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι παρατηρημένο ότι τέτοιες συμπράξεις μπορούν να αποφέρουν μέγιστα αποτελέσματα.

- Επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της συνεργασίας με άλλους δήμους και περιφέρειες.

Μελέτη καλών πρακτικών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

- Επένδυση στην τοπική ανάπτυξη μέσα από τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα (ενεργοποίηση των δικτύων αδελφοποιήσεων είτε ενθάρρυνση καινούργιων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων).

- Έμφαση στον συνεδριακό τουρισμό, έναν κλάδο με ισχυρές προοπτικές ο όποιος μπορεί να αποφέρει σε όρους εισοδήματος, απασχόλησης, δημόσιων εσόδων καθώς και προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η ανάπτυξη του εκτός από οικονομικά οφέλη αφήνει και ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Κοινωνικό αποτύπωμα υπό την έννοια ότι παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς πολύτιμης γνώσης στην τοπική κοινωνία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας και ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων.

Μέσω του συνεδριακού τουρισμού δίνεται η ευκαιρία της διαφήμισης της απαράμιλλής φυσικής ομορφιάς του τόπου, της γαστρονομικής παράδοσης αλλά και της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

- Δημιουργία ενός διαδραστικού portal τουρισμού.

- Ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του γυναικείου επιχειρείν. Η γυναικεία συμμετοχή μπορεί να συμβάλει στην δυναμική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι γυναίκες είτε ως αιρετές είτε ως πολίτες δύναται να λειτουργήσουν αποτελεσματικά συμβάλλοντας σε μια τοπική κοινωνία όχι μόνο ισότιμη αλλά και κοινωνικά δίκαιη.

- Επίτευξη υψηλής ποιότητας ζωής και διασφάλισης της αξίας των περιουσιών των πολιτών καθώς και της ασφάλειας τους στην καθημερινή τους ζωή.

- Ενίσχυση του πολιτισμού, της παιδείας και στήριξη των παιδιών και της τρίτης ηλικίας.

- Συμμετοχική καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων της πόλης, όπως συμβαίνει στο Amsterdam.

- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσα από ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μέσω της προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών επενδύσεων. Ενίσχυση της τοπικής εξωστρέφειας, δημιουργία ενός διακριτικού brand name, ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών με κοινωνικά δίκτυα όπως για πχ. Instagram. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

- Ανάληψη έργων ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού, συστήματα έξυπνης στάθμευσης. Δημιουργία ενός οικολογικού και έξυπνου δήμου που πρακτικά σημαίνει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξη και υλοποίηση κουλτούρας ανακύκλωσης καθώς και χρησιμοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Διαχείριση απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία.

- Στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

- Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την δημιουργία έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας και γενικότερα αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων από την πρώτη κιόλας μέρα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιφέρεια μας βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς δείκτες. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων δεν χωράει καμία προχειρότητα αντιθέτως απαιτείται ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός. Επιπλέον, είναι αδήριτη ανάγκη η σωστή λειτουργία των θεσμών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια καθώς και ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επίσης, είναι χρήσιμο να εντοπιστούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δήμου και μέσω της συνεργασίας με εξειδικευμένους συμβούλους να καταρτιστούν σχετικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Εάν ο δήμος καταφέρει να δημιουργήσει ένα παραγόμενο αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να αυξήσει σημαντικά το τοπικό ΑΕΠ τότε θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε έναν σημαντικό αναπτυξιακό μετασχηματισμό.

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω προϋποθέτει ευθύνη, δημιουργία και σύνθεση απέναντι στην στασιμότητα και την απραξία. Στόχος είναι το κοινό συμφέρον, η συναίνεση χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ομοψυχία και ενότητα είναι το μυστικό της επιτυχίας. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας η συμμετοχή. Σε αυτή τη διαδικασία ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός και να έχει λόγο, ο ρόλος του δεν τελειώνει με την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.

Οι κατάλληλες λύσεις  βρίσκονται μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, νοοτροπίες κακοδιοίκησης και λαϊκίστικές ρητορείες.

Η παράταξη Τρίπολη Αλλάζουμε τα δεδομένα με επικεφαλής το Νίκο Τσιαμούλο είναι η μόνη εγγύηση για την υλοποίηση αυτών των δράσεων γιατί αποτελείται από στελέχη άξια και έτοιμα να διοικήσουν. Δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει άλλη ανοχή στην απραξία. Με τη θέληση των πολιτών αναβαθμίζουμε το Δήμο, αναβαπτίζουμε τους θεσμούς προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Με εκτίμηση

Νίκου Παρασκευάς

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.