Στηλες - Αρκαδικο λεξικο

winamp wmp real qt

ΑΡΚΑdictionary #2

Το ΑΡΚΑdictionary, είναι ένας σύγχρονος τρόπος, καταγραφής τοπικών λέξεων και εκφράσεων. Η έρευνα των τοπικών Αρκαδικών λέξεων συνεχίζεται και απευθύνεται συγκεκριμένα σε λέξεις που χαρακτήριζαν τις γυναίκες πριν ορισμένα χρόνια. 

ΑΡΚΑdictionary #1

Το ΑΡΚΑdictionary, είναι ένας σύγχρονος τρόπος, καταγραφής τοπικών λέξεων και εκφράσεων. Λέξεις που θα κάνουν τους παλιούς να νοσταλγήσουν και το ενδιαφέρον των νέων να κεντρίσουν.