ΑΡΚΑdictionary #1

Το ΑΡΚΑdictionary, είναι ένας σύγχρονος τρόπος, καταγραφής τοπικών λέξεων και εκφράσεων. Λέξεις που θα κάνουν τους παλιούς να νοσταλγήσουν και το ενδιαφέρον των νέων να κεντρίσουν.