ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Νεο εργο υδρευσης στην Τεγεα

Διασφαλίζουμε την καλύτερη πρόσβαση νερού υψηλής ποιότητας και τη μείωση στο ελάχιστο άσκοπων μελλοντικά απωλειών, τόνισε ο Κώστας Τζιούμης.