ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ξεκινα η αναπλαση στα Μαγουλιανα

Οι εργασίες θα γίνουν σε όλη την έκτασή του, αποσκοπώντας στην αισθητική αναβάθμιση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.