ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Τρικορφα: Το μνημειο της ληθης"

Κείμενο-παρέμβαση του Παναγιώτη Βέμμου, μέλους της Πρωτοβουλίας πολιτών για την ανάδειξη του ιστορικού χώρου των Τρικόρφων