ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

"Μαθε Μπριτζ!"

Ανακοίνωση του Αρκαδικού Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ