ΠΑΙΔΕΙΑ

Το ΠΑΠΕΛ ανακοινωνει την εναρξη λειτουργιας του Κομβου Επιχειρηματικοτητας

H νεοσύστατη δομή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που δημιουργείται καθημερινά μέσα από την έρευνα και την καινοτομία του πανεπιστημίου και των μελών αυτού (ακαδημαϊκή, ερευνητική και φοιτητική κοινότητα).