ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεια... η επιστροφη!

Μονές καρέκλες στα θρανία, διαλείμματα χωρίς παιχνίδια. Πως θα προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.