Διαφορα

Πότε οι αγρότες δεν υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών

Eξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών, όσοι επαγγελματίες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Επιπλέον, η εγγραφή τους στο μητρώο TAXIS αγροτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή του σχετικού εντύπου Μ0, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 παρ.8β καθώς και στο άρθρο 41 στην παράγραφο12 του νόμου 2859/2000 περί ΦΠΑ.

 

Απεμπλοκή από το ειδικό καθεστώς χωρίς πρόστιμο

 

Όπως διευκρινίζει επιπλέον η ΑΑΔΕ, οι συγκεκριμένοι αγρότες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το έντυπο που χρησιμοποιείται γι’ αυτό το σκοπό, χωρίς την επιβολή προστίμου. Προϋπόθεση αποτελεί, ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ’ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη.

 

Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι οι αγρότες οι οποίοι στη διάρκεια του 2017 πραγματοποίησαν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας μικρότερης από 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αγροτών εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.  Στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και οι αγρότες που το έτος 2016 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

 

Ποιοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς

 

Εξαίρεση αποτελούν και δεν υπάγονται στο ειδικό, αλλά στο κανονικό καθεστώς, αγρότες οι οποίοι:

 

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 2859/2000, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

 

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

 

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

 

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.

 

Υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς

 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, λόγω άσκησης άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αγρότες μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόμενο καθεστώς), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (σύνολο από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών και εσόδων από άλλη δραστηριότητα μέχρι δέκα χιλιάδες 10.000 ευρώ).

 

Παράδειγμα

 

1. Λογιστής που για την δραστηριότητα του λογιστή ήταν στο απαλλασσόμενο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 και για την αγροτική του δραστηριότητα, εφόσον το σύνολο των εσόδων του (αγροτικά & λογιστικά) δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

 

Επίσης πρέπει να διευκρινισθεί ότι για όλες τις κατηγορίες αγροτών που από 1.1.2017 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς, λόγω άσκησης από μέρους τους άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία έστω και αν λαμβάνουν μόνο επιδοτήσεις και δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγροτικών προϊόντων εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς.

 

Παράδειγμα

 

Γιατρός ή λογιστής το 2016 έλαβε μόνο επιδότηση χωρίς να κάνει καμία πώληση αγροτικών προϊόντων. Από 1.1.2017 εντάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική του δραστηριότητα.

 

Τι συμβαίνει με τους αλιείς

 

Επίσης, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εντάσσονται οι επαγγελματίες του κατ’ αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως είναι αλιείς – φυσικά πρόσωπα- συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου, από 01.01.2015.

 

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία με δυνατότητα μη ενημέρωσής τους (ΠΟΛ. 1007/2015, άρθρο 2, παρ. 4), καθώς και σε έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση χρήσης φορολογικού μηχανισμού (ΠΟΛ. 1002/31.12.2014, άρθρο 1, παρ. 5.γ ́).

 

Έτσι, οι αλιείς εφόσον ασκούν και αγροτική δραστηριότητα εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017, λόγω άσκησης από μέρους των αγροτών άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία.

 

ΠΗΓΗ: forologikanea.gr

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.