Διαφορα

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Ημέρα για δημιουργικό προβληματισμό

Το Πράσινο Κίνημα έχει καταθέσει ολοκληρωμένη επεξεργασμένη πρόταση για τα αδέσποτα και δεσποζώμενα ζώα, με διεπιστημονική προσέγγιση και χωρική εξειδίκευση και την συμμετοχή των φιλόζωων και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η 4η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως Ημέρα των Ζώων και το Πράσινο Κίνημα που έχει διακριθεί για τους αγώνες του σχετικά δίνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτήν την Ημέρα.

Σκοπός της είναι η αφύπνιση του σεβασμού και της αγάπης προς όλα τα ζώα. Πρόκειται για μια διεθνή ημέρα δράσης που στοχεύει στη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσής τους.

Το Πράσινο Κίνημα έχει τονίσει επανειλημμένος ότι χρειάζεται η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων, η εντατικοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και η ενίσχυση του προσωπικού στους Δήμους που έχουν στην αρμοδιότητά τους την προστασία των ζώων.

Η ευζωία και προστασία των ζώων συντροφιάς, η εμπρόθεσμη σήμανση, η καταγραφή, η δήλωση απώλειας από τους ιδιοκτήτες τους, η μέριμνα για τον ασφαλή περίπατο σε κοινόχρηστους χώρους, η εκτροφή, η αναπαραγωγή, η πώληση ζώων συντροφιάς, πρέπει να παρακολουθούνται πλέον και να ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της κρατικής διοίκησης.

Ωστόσο εξακολουθούν και υπάρχουν φαινόμενα που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας όπως η εγκατάλειψη και η κακοποίηση των ζώων και τα οποία πρέπει να εκλείψουν, με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και τη δημιουργία υποδομών/δομών διαχείρισης και φροντίδας σε όλους τους Δήμους και περιοχές της χώρας, με παράλληλη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και επαρκή αστυνόμευση.

Το Πράσινο Κίνημα τιμά την τεράστια συνδρομή των τοπικών φιλοζωικών σωματείων και Ενώσεων.


Υπέρ της χάρτας των δικαιωμάτων των ζώων

Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ολοκληρωμένη επεξεργασμένη πρόταση για τα αδέσποτα και δεσποζώμενα ζώα, με διεπιστημονική προσέγγιση και χωρική εξειδίκευση και την συμμετοχή των φιλόζωων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στήν σημερινή αστική κοινωνία μας που ζούν 11.000.000 Έλληνες ανάμεσα τους υπάρχουν δύο ειδών ζώων, τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα.

Εδώ θα ασχοληθούμε με τα αδέσποτα γιατί είναι αυτά που δεν ήταν επιλογή τους να ζούν έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα και είναι ένα εμφανές πρόβλημα στους Δήμους με τα εξής φαινόμενα:

1) Τα ζώα περιφέρονται σε αγέλες η μόνα τους σε δρόμους πλατείες και ελεύθερα οικόπεδα.

2) Η διατροφή τους πολύ μικρή, και αυτό γιατί τρώνε μόνο από εθελοντές φιλόζωους.

3) Τα περισσότερα ζώα δεν έχουν δεχθεί ποτέ καμία ιατρική περίθαλψη από κτηνίατρο ούτε κανένα εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία με χάπια για αποπαρασίτωση, με κίνδυνο να έχουν σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες όπως λεϊσμανίαση λευχαιμία και AIDS ιδιαίτερα στις γάτες. Να σημειωθεί ότι η λεϊσμανίαση είναι επικίνδυνη αρρώστια και για τον άνθρωπο.

4) Τα περισσότερα ζώα έχουν υποστεί κακοποίηση από ανεγκέφαλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να φοβούνται και να έχουν επιθετική συμπεριφορά.

Για να διορθωθούν όλα αυτά τα κακώς κείμενα πρέπει οι Δήμοι σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα αρμόδια Υπουργεία να πάρουν αναγκαία μέτρα:

– Στην δημιουργία μεικτών επιτροπών που θα αποτελούνται από μέλη φιλοζωικών σωματείων – κτηνιάτρων και δημοτικών συμβούλων που πρέπει να δράσουν άμεσα.

– Στην έκδοση ειδικού φυλλαδίου για ενημέρωση των κατοίκων για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των ζώων, πως να αποφεύγονται τα ζευγαρώματα ώστε να υπάρξει μείωση των αδέσποτων ζώων.

– Στην καταγραφή των ζώων που κυκλοφορούν ελεύθερα και να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο.

– Σε συνεργασία με κτηνίατρους να εμβολιαστούν και να στειρωθούν.

– Στη δημιουργία μητρώου εθελοντών φιλόζωων όπου θα μπορούν να παίρνουν ένα αδέσποτο κουτάβι και να το μεγαλώνουν για 4-5 μήνες και μετά να το παραδίδουν στην ειδική δομή του κάθε δήμου.

– Στη δημιουργία site από κάθε δήμο όπου η επιτροπή που αναφέραμε θα βάζει φωτογραφία των αδέσποτων που μπορούν οι φιλόζωοι να υιοθετήσουν

– Και το σπουδαιότερο η δημιουργία ειδικών καταφυγίων από τους Δήμους με όλες τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και φιλοξενίας με την σωστή διατροφή. Η κεντρική διοίκηση όμως θα πρέπει να δώσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και να ρυθμίσει τη νομοθεσία κατάλληλα για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν απρόσκοπτοι το συγκεκριμένο έργο τους.


H Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζωή είναι ενιαία, ότι όλα τα είδη έχουν κοινή καταγωγή και διαφοροποιούνται υπό το νόμο της εξέλιξης των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ζωντανά όντα έχουν φυσικά δικαιώματα και κάθε ζώο με νευρικό σύστημα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφρόνηση ή και απλή άγνοια αυτών των φυσικών δικαιωμάτων είναι επιζήμια για την φύση και επιτρέπει στους ανθρώπους να διαπράττουν εγκλήματα εναντίον των ζώων, δεδομένου ότι η συνύπαρξη των ειδών, προϋποθέτει την αναγνώριση εκ μέρους του ανθρωπίνου είδους, του δικαιώματος στη ζωή και των υπολοίπων ζώων και δεδομένου ότι ο σεβασμός των ζώων από τους ανθρώπους είναι αδιαχώριστος με τον αντίστοιχο σεβασμό ανθρώπου προς άνθρωπο, διακηρύσσεται ότι:


Άρθρο 1

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. –

Άρθρο 2

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.

Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για το καλό των ζώων.

Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Άρθρο 3

Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.

Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνει στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.

Άρθρο 4

Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους,

Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.

Άρθρο 5

Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του.

Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρο 6

Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα.

Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Άρθρο 7

Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.

Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες τεχνικές.

Άρθρο 9

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων.

Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.

Άρθρο 11

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.

Άρθρο 12

Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος.

Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.

Άρθρο 13

Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.

Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.

Άρθρο 14

Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.

Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ’ τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.


Στο μήνυμά της η Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου ανέφερε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη για τα ζώα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η φροντίδα για τα ζώα φανερώνει τον Πολιτισμό μας. Θα πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στα φαινόμενα εγκατάλειψης και κακοποίησης ζώων και το Πράσινο Κίνημα θα είναι όπως πάντα στην πρώτη γραμμή. Επίσης, τα ζώα βρίσκονται πλέον όλο και συχνότερα, θύματα

των καταστροφικών πυρκαγιών και των υπόλοιπων μεγάλων φυσικών καταστροφών, οι οποίες έχουν ενταθεί λόγω της Κλιματικής Αλλαγής. Αυτός ο κόσμος δεν ανήκει μόνο σε εμάς. Ανήκει σε όλα τα πλάσματα που ζουν πάνω σε αυτόν το πλανήτη.»


ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Go Green... για τη ζωή μας

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.