Διαφορα

winamp wmp real qt

Εφαρμογη ISO 37001 για την καταπολεμηση της δωροδοκιας

Μέσω της πιστοποίησης αναδεικνύεται τόσο η δέσμευση της Διοίκησης, όσο και τα αυστηρά προληπτικά μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας.