Επικαιροτητα

Ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε Αρκαδίας

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Πέμπτη (11/1) και ώρα 11:00 π.μ προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αρκαδίας.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση της Περιφέρειας:

 

"Οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνουν:

 

Τους κωδικούς των δρομολογίων για τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση.

Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θα εκτελέσει το κάθε δρομολόγιο.

Ότι στην περίπτωση  που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ:

Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.

Πρόσφατο φύλλο τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. από το οποίο θα προκύπτει ότι το διατιθέμενο όχημα διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άδεια οδήγησης.

Στην περίπτωση που το μεταφορικό μέσο δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του εν λόγω οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας “περί ναρκωτικών”, της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής και της σύστασης συμμορίας ή υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα παραπάνω και ότι θα προσκομίσουν το απόσπασμα ποινικού μητρώου μόλις αυτό εκδοθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να καταθέσουν και φωτοτυπία της αίτησης περί έκδοσης του ανωτέρω αποσπάσματος.

Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ επιβατικών και Άδεια Οδικού Μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες Λεωφορείων.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 20% περί τροποποίησης δρομολογίων.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Αρκαδίας στα τηλ. 2713-611602, 610 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Αρκαδίας, στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Συν/να: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ"

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.