Επικαιροτητα

Τι ισχύει για "φιλοξενούμενους" στη φετινή φορολογική δήλωση

Στη φετινή φορολογική δήλωση θα υπάρχουν τουλάχιστον έξι νέοι κωδικοί.

Στο φετινό Ε1 η ΑΑΔΕ πρόσθεσε για πρώτη φορά κωδικούς που πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους "φιλοξενούν" στις κύριες κατοικίες τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, στην 1η σελίδα του εντύπου, στον πίνακα 2, όπου συμπληρώνονται διάφορα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία, προστέθηκε η παράγραφος 20 με τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος ή συμβία, αντίστοιχα, πρέπει να δηλώσουν αν "φιλοξενούν" στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. Ο λόγος για τον οποίο προστέθηκαν οι κωδικοί αυτοί είναι για να παρασχεθεί η δυνατότητα στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να εντοπίσουν μέσω διασταυρώσεων στοιχείων με τις δηλώσεις όσων δηλώνουν "φιλοξενούμενοι" τις περιπτώσεις των φορολογουμένων εκείνων οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ότι "φιλοξενούνται" σε σπίτια συγγενών ή φίλων, προκειμένου:

 

Οποιος συμπληρώνει έναν από τους κωδικούς 092, 094 ή 096 του εντύπου Ε1 δηλώνοντας "φιλοξενούμενος"δεν βαρύνεται με το τεκμήριο διαβίωσης της κύριας κατοικίας.

 

Ενας ενοικιαστής που θα εμφανιστεί ως "φιλοξενούμενος" του ιδιοκτήτη θα τον απαλλάξει από το φόρο εισοδήματος 15% έως 45% για τα ενοίκια που του δίνει!

 

Ειδικότερα:

 

Σύμφωνα με το νέο έντυπο Ε1 πρόκειται για τους κωδικούς 049 και 050 που θα είναι προσυμπληρωμένοι εφόσον οι δαπάνες εγιναν με πλαστικό χρήμα. Αλλά θα μπορούν να διορθώνονται αν έχουν γίνει συναλλαγές με επιχειρήσεις που δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό στην Εφορία.

 

Οι δυο κωδικοί υπάρχουν για τις περιπτώσεις ζευγαριών που και οι δυο δικαιούνται το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο κυμαίνεται από 8636 έως 9545 ευρώ. Και για να χτιστεί χρειάζονται αποδείξεις ανάλογα με το εισόδημα. Για παράδειγμα για εισόδημα 10.000 απαιτούνται αποδείξεις 1000 ευρώ.

 

Από τις δαπάνες που "μετρούν" εξαιρούνται: ενοίκια, δόσεις δανείων, αγορές οχημάτων, κατοικιών, μετοχών, ομολόγων. Οι δαπάνες είναι ατομικές, ωστόσο στις περιπτωσεις των ζευγαριών αν ο ένας έχει λιγότερες αποδείξεις συμπληρώνει από τυχόν πλέονασμα του άλλου, αλλά ελλείψεις του ενός, στα ζευγαρια, καλύπτονται από τυχόν πλεόνασμα του άλλου κατά την εκκαθάριση.

 

Δεν είναι απαραίτητες οι αποδείξεις με πλαστικό χρήμα για φορολογούμενους άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία πάνω από 80%, δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος και φορολογούμενους που διαμένουν σε περιοχές: έως 500 κατοίκων, νησιών έως 3100 κατοίκων.

 

Στο νέο Ε1 προστέθηκε και αλλος κωδικός για να δηλωθεί φιλοξενούμενος του φορολογούμενου που δεν είναι προστατευόμενο μέλος. Ετσι θα γίνονται ευκολότερα διασταυρώσεις σε περιπτώσεις χορήγησης βοηθημάτων.

 

Τα ανείσπρακτα ενοίκια θα δηλωθούν και φέτος σε ειδικούς κωδικούς του Ε1 . 'Όσοι όμως δηλώσουν ένα ποσό που δεν έχει εισπραχθεί δεν θα γλυτώσουν αυτοτελή φόρο που ξεκινά από 15% έως και 35% αν δεν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής κατά του ενοικιαστή ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων η οποία να έχει κατατεθεί στην εφορία πριν την φορολογική δήλωση. Αν ο ενοικιαστής έχει πτωχεύσει τότε αρκεί να κατατεθεί η αναγγελία πτώχευσης.

 

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, κυρίως άνεργοι και φοιτητές θα καλούνταν να πληρώσουν το 2018 υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος, εξαιτίας της φορολόγησής τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

 

Ωστόσο, νέα νομοθετική ρύθμιση θα παρατείνει εκείνες τις διατάξεις που επιτρέπουν τη φορολόγηση τεκμαρτών εισοδημάτων βάσει της ευνοϊκής κλίμακας φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει αυτή τη στιγμή η ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος, όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλού ύψους εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση θα πρέπει να πληρώσουν το 2018 υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος, τα οποία θα υπολογιστούν με συνολικό συντελεστή φόρου 44% επί εξωπραγματικών ποσών τεκμαρτού εισοδήματος που θα τους προσδιορίσουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Κι αυτό θα γινόταν επειδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το πενιχρό πραγματικό τους εισόδημα και η προστιθέμενη σ' αυτό διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων θα επιβαλλόταν φορολόγηση στο σύνολό τους ως εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ, ο δε φόρος που θα προέκυπτε θα διπλασιαζόταν αυτόματα καθώς επ' αυτού θα επιβληθεί και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, με συντελεστή 100%.

 

Ουσιαστικά, όσοι φορολογούμενοι το 2017 θα εμφάνιζαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2018 πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση θα πιανόντουσαν στις παγίδες των τεκμηρίων διαβίωσης (για τις κατοικίες και τα ΙΧ αυτοκίνητα που έχουν χρησιμοποιήσει) και θα υπερφορολογούνταν επί εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων, με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου 100% επί του κύριου φόρου, σαν να έχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις! Δηλαδή, όλοι αυτοί οι πολίτες θα καλούνταν να καταβάλουν φόρους που θα έχουν υπολογιστεί με τελικό φορολογικό συντελεστή 44% επί ανύπαρκτων εισοδημάτων! Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί την παράταση -και για το 2017- της διάταξης της παραγράφου 35 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με την οποία προβλέπονται τα εξής:

 

α) Όταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα, τότε το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ.

 

β) Εάν το δηλωθέν εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή με 22%.

 

Αν παραταθεί η παραπάνω διάταξη και για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους τότε εκατοντάδες χιλιάδες περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενοι, (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) οι οποίοι δεν αποκτούν εισοδήματα πάνω από 6.000 ευρώ το χρόνο από τις περιστασιακές τους απασχολήσεις και οι οποίοι βαρύνονται με τεκμήρια διαβίωσης συνολικού ύψους μέχρι 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν το 2018 - τόσο για το πραγματικό τους εισόδημα όσο και για την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων - με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ και έτσι δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος.

 

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.