Επικαιροτητα

Σε ισχύ τίθεται ο νέος κανονισμός ξυλείας

Τι πρέπει να κάνουν όσοι εμπορεύονται προϊόντα ξυλείας.Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ. Ε.Ε. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 "για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά".


Ο εν λόγω Κανονισμός αποσκοπεί στη μείωση της παράνομης υλοτομίας με την εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να πωλείται στη Ε.Ε καμία παράνομη ξυλεία ούτε κανένα προϊόν παράνομης ξυλείας. Ως "νόμιμη" ξυλεία ορίζεται η ξυλεία που παράγεται σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η συγκομιδή της.


Με την παραπάνω ΚΥΑ θεσμοθετείται ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για τις Π.Ε. Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου Κεφαλληνίας και Αργολίδας.
Στο άρθρο 7 της άνω ΚΥΑ προβλέπεται η κατάρτιση και επικαιροποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτός άλλων και δύο επισήμων μητρώων από την αρμόδια Περιφερειακή Αρχή.


1. Του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και
2. Του Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων


Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε για πρώτη φορά και σ` αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π). Διευκρινίζουμε ότι οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω Μητρώο καθώς και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.


Αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ` εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. αγορά.


Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη-προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87. Για να μάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται από την νομοθεσία, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.


Βάσει της ΚΥΑ (παρ.8 άρθρου 7) υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας εντός έξι μηνών με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016. Οι υπόχρεοι εγγραφής οφείλουν μέχρι τότε, να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα.


Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα ανωτέρα Μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφής αίτησης, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται σ` αυτούς διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.4 της ανωτέρω ΚΥΑ.


Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις επισύρει επίσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω ΚΥΑ, η διάθεση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων αυτής, σύμφωνα με τις έννοιες του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, καθώς και η άρνηση ή παρακώλυση ή κωλυσιεργία στην διενέργεια των ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, καθώς και η παροχή ψευδών ή παραποιημένων στοιχείων.


Εφιστούμε τέλος την προσοχή τόσο στους Φορείς Εκμετάλλευσης όσο και στους Εμπόρους, που η επαγγελματική τους δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από τον Κανονισμό Ξυλείας, ότι οι αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας διενεργούν ελέγχους βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.


Περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο καθένας να αντλήσει από την ήδη δημοσιευμένη ΚΥΑ στο ΦΕΚ, στον ειδικό για το Σχέδιο Δράσης FLEGT δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ, καθώς και στις κατά τόπους δασικές αρχές.


Ο Διευθυντής Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Νικ. Μπακουλόπουλος

 

ΠΗΓΗ:argolikeseidhseis.gr

 

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.