Επικαιροτητα

Γορτυνία: Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, την 04 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), του με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των με αρ.πρωτ. 163/33282/29.05.2020 και 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 91.763,57€ για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19.

2. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 262.740,00€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. 

3. Υποβολή προτάσεων για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

4. Έκφραση απόψεων για τη δημιουργία και τη λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στον ποταμό Ερύμανθο. 

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας και έγκριση σχεδίου κανονισμού.

6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και έγκριση σχεδίου κανονισμού.

7. Αντικατάσταση μελών α. στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και β. στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων παραγωγικών ζώων.

8. Αίτημα δημοτών για την ίδρυση Παιδικού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Βυτίνας.

9. Αίτημα δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Μυγδαλιάς για επέκταση δικτύου ύδρευσης.

10. Αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βαλτεσινίκου παραχώρησης δημοτικού χώρου για την μεταστέγαση του αγροτικού ιατρείου. 

11. Αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού «Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Αετορράχης δια της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αετορράχης.

12. Αίτημα του Γεωργακοπούλειου Πνευματικού Ιδρύματος.

13. Αίτημα του Ιδρύματος Γεωργίου και Δήμητρας Τσάκαλου.

14. Αίτημα του Συλλόγου Απανταχού Μουριωτών «Ο Άγιος Νικόλαος».

15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

16. Αίτημα του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βυζικίου.

17. Αίτημα της κας Μαρίας Ματθαιοπούλου, Προέδρου της Τοπική Κοινότητας Καμενίτσας.

18. Αίτημα του κου Κανέλλου Σπηλιόπουλου, για έγκριση εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου.

19. Αίτημα της κας Χρυσούλας Μακοπούλου, για έγκριση εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Βυτίνας. 

20. Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού προς τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Τοπική Κοινότητα Στεμνίτσας.

21. Υλοτόμηση δένδρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.

22. Λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον COVID-19.

23. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κας Αικατερίνης Κανελλοπούλου για το «Ίδρυμα Υποτροφιών Τρύφωνος Ασημακόπουλου» εν όψει της επικείμενης διάλυσής του για οικονομικούς λόγους.

24. Έγκριση πεντηκοστής πέμπτης (55ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.

25. Έγκριση πεντηκοστής έκτης (56ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την λογιστική τακτοποίηση εσόδων.

26. Έγκριση πεντηκοστής έβδομης (57ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους) (2020)», προϋπολογισμού 5.500€.

27. Έγκριση πεντηκοστής ένατης (59ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Εργασίες διευθέτησης κυκλοφορίας δρόμου στην Τ.Κ. Σπάθαρη», προϋπολογισμού 1.500€.

28. Έγκριση εξηκοστής (60ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αποκατάσταση επικινδυνότητας πρανών στην Τ.Κ Σέρβου», προϋπολογισμού 24.800€.

29. Έγκριση εξηκοστής πρώτης (61ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την 

κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κοντοβάζαινας (2020)», προϋπολογισμού 8.000€.

30. Έγκριση εξηκοστής δεύτερης (62ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βυτίνας (2020)», προϋπολογισμού 3.000€.

31. Έγκριση εξηκοστής τρίτης (63ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.

32. Έγκριση εξηκοστής τέταρτης (64ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού», προϋπολογισμού 12.000€.

33. Έγκριση εξηκοστής πέμπτης (65ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια γρήγορου Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 12.200€.

34. Έγκριση εξηκοστής έκτης (66ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Απολύμανση και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και οδών, δημοτικών κτιρίων και λοιπών υποδομών του Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 10.060€.

35. Έγκριση εξηκοστής έβδομης (67ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών γεωπληροφορικής», προϋπολογισμού 22.320€.

36. Έγκριση εξηκοστής όγδοης (68ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση και φωτισμό», προϋπολογισμού 15.000€.

37. Έγκριση εξηκοστής ένατης (69ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 24.800€.

38. Έγκριση εβδομηκοστής (70ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Λαγκαδίων (2020) και Δ.Ε. Τροπαίων (2020)», προϋπολογισμού 8.000€.

39. Έγκριση εβδομηκοστής πρώτης (71ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Εκτέλεση εργασιών στο υδροθεραπευτήριο Λουτρών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας», προϋπολογισμού 3.000€.

40. Έγκριση εβδομηκοστής δεύτερης (72ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», προϋπολογισμού 1.500€.

Οι οδηγίες για τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη καθώς και οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.