Επικαιροτητα

"Κατεπείγουσα" συνεδρίαση του Πε.Συ. τη Μεγάλη Δευτέρα

Φωτογραφία: αρχείου arcadia938.gr

Τι αναφέρει η πρόσκληση- Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού στον χώρο που παραχωρήθηκε από την Ο.Ε.Β.Ε.Α. στην Τρίπολη

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 10η Απριλίου 2023, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Διαδικασία ελέγχου : 

 

Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

Επικύρωση των πρακτικών της 3ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επικύρωση των πρακτικών της 4ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

Α. Θέματα Διοίκησης – Ανάπτυξης - ΜΠΕ

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 6543 Β /21-12-2022).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (2η για το σχολικό έτος 2022 – 2023) του ανάδοχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ, της σύμβασης αριθ. 1/850/19-8-2021, προσαρμόζοντάς τα στα νέα δρομολόγια εκτέλεσής τους, στο πλαίσιο της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός ποταμού Πάμισου και Άρι της ΠΕ Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση επέκτασης της 23SYMV012137418 σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας - Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην Π.Ε. Αρκαδίας, και στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης με τίτλο «Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης επί της ΕΟ 08».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Κατάρτιση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 102/15-3-2023 απόφασης περί θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕ Κορινθίας, για το Β’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Έγκριση υπαγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου / ΠΕ Αργολίδας στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΟΑΕΔ, για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση τροποποίησης ειδικοτήτων ωφελουμένων εκ των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών – υπαγωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου / ΠΕ Μεσσηνίας στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών της Δ.ΥΠ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της ΠΕ Κορινθίας / Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’), ως ισχύουν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Αντιπεριφερειάρχης

Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 55MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε. στη θέση «Κυπαρίσσια» της ΔΕ Μεγαλόπολης και Γόρτυνος του Δ. Μεγαλόπολης ΠΕ Αρκαδίας (ΠΕΤ: 2206794923).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 

Β. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ - ΠΔΕ

 

 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Β. Κυνουρίας και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που αφορά την πράξη «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ν. Κυνουρίας, για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση – αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης, για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Τρίπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Β. Κυνουρίας, για το έργο «Κατασκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Περδικόβρυσης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης των  άρθρων  100 του Ν.3852/2010  και  44  του Ν.4412/2016,  όπως ισχύουν, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Πύλου - Νέστορος  &  Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δ. Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Μάνης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δ. Δυτικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ιστορικών οικισμών Δήμου Δυτικής Μάνης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 

Γ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων  Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

 

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Ι.Δ. “Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές ανάγκες Νομού Κορινθίας – Ειδικώς Φιλανθρωπικός – Ευθύμειο Κέντρο” για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής φροντίδας ΑΜΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γκιολής, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης των  άρθρων  100 του Ν.3852/2010  και  44  του Ν.4412/2016,  όπως ισχύουν, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Οιχαλίας  &  Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την συντήρηση και αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στο Δρύαλο Δ.Ε. Οιτύλου Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού 25.000,00€ - Ορισμός μελών (τακτικά - αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης για το έργο «Κατασκευή νέων και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΚ Σκοπής Δ. Τρίπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έργο «Διαμόρφωση χώρου και εργασίες υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Αγίου Πέτρου Δ. Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Β. Κυνουρίας και του Μορφωτικού Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου «Αχιλλέας Παραλίου Άστρους» για το έργο «Κατασκευή νέων υποδομών στο Αθλητικό Κέντρο Παράλιου Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Β. Κυνουρίας, για το έργο «Επείγοντα έργα αποκατάστασης επικινδυνότητας Πύργου Σαραντάρη στην ΤΚ Αγ. Ανδρέα Δήμου Β. Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ερμιονίδας, για το έργο «Αναστήλωση, στερέωση και διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης Ταφικού Μνημείου Ερμιόνης»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω της φύσεως των θεμάτων της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

 

 

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.