Επικαιροτητα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δ. Μεγαλόπολης

Φωτογραφία: Δήμος Μεγαλόπολης

"Μεστή" θεμάτων είναι η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, καθώς περιλαμβάνει 20 προς συζήτηση θέματα. 

Στις 14 Μαρτίου και ώρα 10:30 στο Γραφείο του Δημάρχου Μεγαλόπολης, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του οικείου Δήμου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα μέλη της: 

Σας προσκαλούμε την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (3ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α 33/2024 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Α΄ Τμήμα).
 2. Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών Α) του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» και Β) της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών.
 3. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Μεγαλόπολης.
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 48/2022 απόφασης Δ.Σ. περί έγκριση κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Μεγαλόπολης κατά τον εορτασμό Αγίου Κων/νου και Ελένης έτους 2024, σύμφωνα με τον Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α).
 5. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 6. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 7. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ».
 8. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ»
 9. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 10. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ».
 11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.093,80 € στον Κ.Α.Ε. 10-6613 με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 416,64 € στον Κ.Α.Ε. 10-6614.001 με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών, τόνερ, κλπ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
 13. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 14. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2024.
 15. Αποδοχή πίστωσης ποσού 86.653,27 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.
 16. Αποδοχή ποσού 82.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2024 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 17. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.798,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2023-2024.
 18. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ ποσού 5.189,71 € προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2023) των απασχολούμενων με πρόγραμμα κοινωφελούς   εργασίας» – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 19. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1211.006/«Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στα Δ. ΙΕΚ & ΣΔΕ» – ΝΕΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 70-6041.004/ «Λογιστική τακτοποίηση κάλυψης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σε Δ.ΙΕΚ & ΣΔΕ» – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 00-6515/«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»).
 20. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού/ Αλλαγή τίτλου του ΚΑ Εξόδων 35-6162.006 από  «ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σε «ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να μας ενημερώσετε εγκαίρως για να προσκαλέσουμε το αναπληρωματικό σας μέλος. Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής.


Μεγαλόπολη 08 – 03 – 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.