Εργασια

Θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

Διαβάστε τις θέσεις αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι/ες.

 

 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας, σύµφωνα µε την αριθµ. Α2α/ΓΠ/29247/26.04.2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας  προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευµένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου Ε.Σ.Υ.:


Για το Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας (Ν.Μ. Ναυπλίου):

- Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’

- Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’


Για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας:

- Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’

- ∆ύο (2) θέσεις ειδικευµένων ιατρών, ειδικότητας Ψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’

- Οι επιλεγόµενοι ιατροί, θα προσληφθούν στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄ και ακολούθως θα εξελιχθούν βαθµολογικά µέσα στο σύστηµα, σύµφωνα µε τον Ν.3754/2009.

- Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκοµείο αν δεν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.∆.67/68 (ΦΕΚ.303/Α)ή δεν έχει νόµιµη απαλλαγή (άρθρο 39,παρ.11 του Ν.2737/99).


- Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί, που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευµένου/ης ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης (άρθρο 37 παρ.4 του Ν.4368/2016,


 Α. Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι εξής:

Ιατροί, που υπηρετούν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν:


α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

γ) Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

δ) Ηλικία που να µην υπερβαίνει το πεντηκοστό (50ο )έτος για τους Ε.Β’. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους, εντός του οποίου ο/η υποψήφιος/α συµπληρώνει το απαιτούµενο για την βαθµίδα του/της Ε.Β. όριο ηλικίας. Επίσης από τον περιορισµό του ορίου ηλικίας εξαιρούνται όσοι/ες υποψήφιοι/ες υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.

ε) Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούµενης ιατρικής ειδικότητας για την θέση Ε.Β. µόνο η κατοχή τίτλου της οικείας ιατρικής ειδικότητας.

στ) Ιατροί Ε.Σ.Υ., δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη οµοιόβαθµη θέση µε αυτή που κατέχουν αν δεν έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχή υπηρεσία στην θέση τους.

 

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ. 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.