Εργασια

Δυο προσληψεις στην ΕΦΑ Αρκαδιας

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ και η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022.