Πολιτικη

Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 19/3

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.

 

Θέματα Ημερίσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης /2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Προμελέτη – Οριστική μελέτη φράγματος Μιναγιώτικου και οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου Δ. Πύλου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας” που βρίσκεται στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

3. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου επί αιτήματος “Έγκρισης ανάκλησης τμήματος συντελεσμένης απαλλοτρίωσης της Επαρχιακής οδού Σπάρτης-Μεγαλόπολης (τμήμα Σπάρτη – Καστόρι - Λογγανίκος) στη Χ.Θ. 4+300, ιδιοκτησία υπ’ αρ."106" του Κτηματολογικού Διαγράμματος για την Π.Ε. Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

4. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της εννεαμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

5. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ερμιονίδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

7. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 69.600.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε, για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου».  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης προγράμματος με τίτλο “Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, για το έργου: “Δειγματοληψία και διενέργεια αναλυτικών μελετών από χάλκινο άγαλμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

11. Έγκριση τροποποίησης της  υπ΄ αριθ. 24/29.01.2018  απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Περί ένταξης έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 20 % (Διανομαρχιακά Έργα) έτους 2018, ως προς τον πλήρη τίτλο αυτού».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση και λειτουργία σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας και Internet της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδικό θέσης “ΑΝΑΒΡΥΤΗ  Τ/Κ – 0350008, πλησίον ΤΚ Αναβρυτής, ΔΕ Μυστρά, Δήμου Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

13. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ026, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2013ΕΠ02600003.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

14. Έγκριση 14ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων υποέργων, του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2014-2017)» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

15. Εισήγηση έγκρισης κατανομής πιστώσεων του έργου 2009ΕΠ42600010 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” σε υποέργο.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

16. Εισήγηση ένταξης και χρηματοδότησης υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826, “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΆΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΎΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ” με κωδικό 2017ΕΠ82600002.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

17. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

18. Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

19. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 4.651.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

20. Άνοιγμα λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “FOCUS BMP1/1.1/2145/2017 του προγράμματος INTERREG Balkan – Med 2014-20 με τελικό δικαιούχο Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

21. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του “Σχεδίου Διαχείρισης του κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

22. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του “Σχεδίου Διαχείρισης του κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

23. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του “Σχεδίου Διαχείρισης του κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

24. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του “Σχεδίου Διαχείρισης του κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.