Πολιτικη

Διαμαρτυρία Συλλόγων για τις απαλλοτριώσεις του ΠεΣυ

Διαμαρτυρία Συλλόγων για τις απαλλοτριώσεις της σημερινής συνεδρίασης.

"Προς

Τα Mέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 

Διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση

 

1) Του  Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη 108) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο.

2) Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κοραή 3) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της Κα Μαρία Φράγκου.

         3) Του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», που εδρεύει στο Κεραστάρι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Θοδώρητο Μπαρδαβίλλια.

4) Του Σωματείου  με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΪΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Πέτρο Μπούρκουλα.

          5) Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ– ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 5) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Καπόπουλο.

         6) Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ– Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κουμουνδούρου 37) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. 

Όπως πληροφορηθήκαμε,  καλείσθε σήμερα να ψηφίσετε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», υπαγομένης στις ειδικές  διατάξεις του άρθρου 7Α του Νόμου 2882/2001.

Καταρχάς στη Διακήρυξη του έργου προβλεπόταν ιδιωτική χωροθέτηση,  δηλαδή εγκαταστάσεις σε ακίνητα που θα υπεδείκνυε ή θα  αποκτούσε ο Ι.Φ.Σ.  

Όταν αποκαλύφθηκε για τη χωροθετημένη περιοχή στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, η ανυπαρξία τίτλων του Ι.Φ.Σ.  σύμφωνα με τη Διακήρυξη ή το απατηλό της κτήσης τους και παρότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου πριν την υπογραφή της σύμβασης είχε πιστοποιήσει τη νομιμότητας τους !!!!! (1210, 1387/2018  Αποφάσεις της), κατά παράβαση κάθε αρχής χρηστής διοίκησης,  ΚΙΝΕΙΤΑΙ, τώρα, διαδικασία μέσω απαλλοτρίωσης των ίδιων ακινήτων, για την νομιμοποίηση ουσιαστικά των ανομιών της αναδόχου, του Ι.Φ.Σ. και των δικαιοπαρόχων του.

 

          Αλλά και στην χωροθετημένη περιοχή της Σκάλας Λακωνίας, όπου επιχειρείται αναγκαστική απαλλοτρίωση  για την 3η Υποενότητα του Έργου, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα  με τις εκεί εκτάσεις (μη απαλλοτριούμενες – ιδιοκτησιακό,  με δικαστικές διεκδικήσεις ακινήτων από το Δημόσιο για εκτάσεις που έχουν δηλωθεί από ιδιώτες) για τους Χώρους του Έργου και αναμένουμε  σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Παράλληλα αναφέρουμε, ότι η θέση εκεί είναι εντελώς ακατάλληλη λόγω Προστατευομένων Υδάτων, όπως η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ανέφερε ρητά, στην εισήγησή της για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου αλλά και η ιδία η θεματική Αντιπεριφερειάρχης έχει παραδεχθεί ενώπιον του Πε.Συ..   

 

Παρόλα αυτά με την απόφαση 17/5-10-2018 του Υ.Σ. επιχειρείται με βάση αμφίβολης συνταγματικότητας νομοθετικό πλαίσιο ταχύτατη διαδικασία κατάληψης των ακινήτων αυτών με καταστρατήγηση θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, προσιδιάζουσα σε δικτακτορικά καθεστώτα, για ένα έργο αμφισβητούμενης χρησιμότητας που η Κυβέρνηση λίγο νωρίτερα αλλά και εννέα βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόσφατα είχαν αναδείξει.

Επί πλέον, είναι αδιανόητο να εφαρμοσθούν οι διατάξεις αυτές για ένα έργο, του οποίου εκκρεμούν προσφυγές στο ΣτΕ (Ε’ Τμήμα - Πενταμελές),  μετά από πέντε αιτήσεις Ακυρώσεως  και  μετά από 15 αναβολές οίκοθεν, οι οποίες θα εκδικασθούν  οπωσδήποτε και τελικά στις 16/01/2019.          

 

Πλην όμως αυτών απαραίτητο στοιχείο της προδικασίας και επομένως της νομιμότητας της κήρυξης της απαλλοτρίωσης αποτελούν σύμφωνα με το νόμο άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2882/2001 ανακοινώσεις στον τύπο και αναρτήσεις «προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να προβούν σε προσφορά των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων».

Όμως όπως προκύπτει από το κείμενο της με αριθμό πρωτ. 2712α/64942/οικ/11-10-2018 Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνημμένης στην παρούσα, που αναζητήσαμε και πληροφορηθήκαμε μετά τη δημοσίευση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασής σας αυτή δεν αναφέρει την Κτηματική Περιφέρεια ποιας δημοτικής ή τοπικής περιοχής  τα ακίνητα αφορά, ούτε επισυνάπτεται Κτηματολογικό Διάγραμμα,  ώστε κύριοι ακινήτων να προβούν ενδεχομένως σε άσκηση του δικαιώματός τους προσφοράς των απαλλοτριούμενων ακινήτων, έτσι ώστε δεν πληρούται η από το νόμο προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των ιδιοκτητών ακινήτων για την επικείμενη  κήρυξη της απαλλοτρίωσης για την τυχόν προσφορά των ακινήτων τους.

Ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποίαν  αντιμετωπίζεται το ζήτημα είναι,  ότι ούτε η πολυσέλιδη εισήγηση – πρόταση που σας επιδόθηκε δεν αναφέρει που τέλος πάντων κηρύσσεται απαλλοτρίωση και μάλιστα με την εξαιρετικά επιβαρυντική  διαδικασία του  άρθρου 7Α , που έχει εφαρμοσθεί  σε περιπτώσεις μεγάλης εθνικής σημασίας και όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, όπως Μάνδρα Αττικής, Μαλλιακός !!

Κατόπιν αυτών, διαμαρτυρόμαστε έντονα και παρακαλούμε να καταψηφίσετε και πολιτικά για την ακολουθούμενη «εν κρυπτώ» “fast truck” διαδικασία,  αλλά και ως παράνομη ελλείψει προδικασίας την πρόταση κήρυξης της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης, σημειώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση μετά την πιο πάνω γνωστοποίηση θα υπέχετε τις ανάλογες πολιτικές και μη ευθύνες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.

Τρίπολη  21/11/2018.

 

Η  ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ                                                    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                              ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ                                   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ

«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ»                                           «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ»                                            ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΤΩΝ       ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ            ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛ

<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>                      <Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ>                  ΛΟΓΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ

     < Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ>

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΠΟΥΡΑΣ

Υ.Γ. Παράκληση προς τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να διανεμηθεί η παρούσα πριν τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων. "

 

Δ.Τ.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.