Πολιτικη

Συνεδριάζει με 59 θέματα το ΠεΣυ

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, την Τετάρτη (3/4), με 59 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Καλείστε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

• ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Λυμπεροπούλου, με θέμα: «Τι σκοπεύει να πράξει η Περιφερειακή Αρχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για να σταματήσει η καταστροφή του Σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο».

2. Επικύρωση πρακτικών της 19ης, 20ης, 21ης /2018 και 4ης και 5ης /2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5. Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Αργολίδας κατά την θερινή περίοδο από 1 Απριλίου και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης

6. Λήψη απόφασης επί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για "Μεταφορά προσωπικού ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας".

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

7. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. α’ του Ν.4310/2014 όπως ισχύει, για την υποβολή καταλόγου υποψηφίων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

8. Χαρακτηρισμός ως Αστική, της περιοχής του Δήμου Τρίπολης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

9. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

10. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Καμάρα – Γούπατα – Άκοβο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου ENERNETMOB- Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems /Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

12. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου Inherit  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG-MED.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Ξενοδοχείο πέντε αστέρων (5*), 193 κλινών με δ.τ. “ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ – MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA” της εταιρείας «Δ.ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ & Γ.ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ ΑΕ» στη θέση “Δεύτερο Σταυροδρόμι” της ΔΕ Μυστρά του Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αδαμαντία Τζανετέα και Κωνσταντίνα Νικολάκου.

14. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «Νέα χάραξη Ν. Τίρυνθα – Αγ. Ελεούσα».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης, και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.

15. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 1.443.350,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

16. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

17. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

18. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

19. Έγκριση 3ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600021.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

20. Έγκριση 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

21. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

22. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ826, “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” με κωδικό 2017ΕΠ82600002, ένταξη νέων υποέργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

23. Έγκριση 17ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

24. Προτεινόμενη κατανομή του έργου: 2013 ΕΠ02600005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. για το υποέργο: «Συντήρηση Σήμανσης και στοιχείων ασφαλείας οδικού δικτύου» Π/Υ 194.000,00

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης, και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.

25. Προτεινόμενη κατανομή του έργου: 2014ΕΠ52600005 «Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας». ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΈΡΓΑ «Πεζογέφυρα Κιβερίου» Π/Υ 72.500,00 & «Καθαρισμοί Οδικού Δικτύου» Π/Υ 61.000,00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης, και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.

26. Προτεινόμενη κατανομή του έργου: 2017ΕΠ52600011 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)» για το υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» Π/Υ 400.000,00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης, και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.

27. Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600001 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

28. Έγκριση 15ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600001 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

29. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ82600000 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-06-2016".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

30. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

31. Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2015ΕΠ52600000 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

32. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

33. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια σωλήνα για του αρδευτικό δίκτυο του ΔΔ Περιβολιων Δήμου Σπάρτης».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

35. Έγκριση 1ης Τροποποίησης – συμπλήρωσης – επικαιροποίησης  της από 06/08/2018 υπογεγραμμένης  Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

36. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Τεγεατικού Συνδέσμου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Επισκοπής Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης.

37. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την πράξη «Αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Ηλία Ασέας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

38. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση στο δρόμο προς Ιερά Μονή Καλαμίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

39. Έγκριση σύναψης τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΨΑΡΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

40. Έγκριση σύναψης τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ανοιχτού σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης.

41. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

42. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ευρωστίνης Ροζενών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

43. Έγκριση 1ης Τροποποίησης – συμπλήρωσης – επικαιροποίησης της από 01.02.2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας.

44. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Επιδαύρου,  για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης, και Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σαρρής.

45. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Ερμιονίδας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας, υποέργο «αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ερμιόνης και Πορτοχελίου.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.

46. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αθλητικού Συλλόγου “Ατρόμητος Πλατύ” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΚ Πλατύ Δήμου Καλαμάτας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

47. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή της στέγης του κλειστού Γυμναστηρίου ΤΚ Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

48. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρου για εμανουάλια στην Ιερά Μονή Δημιόβης, ΤΚ Ελαιοχωρίου, ΔΕ Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

49. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ)”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

50. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ)”

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

51. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ “ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ” ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ -    ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ / ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ -    ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΡΩΜΑΝΟΣ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

52. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου:  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ “ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ)”

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

53. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ – ΜΥΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ – ΛΥΓΟΥΡΙΟ – Θ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ”

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

54. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ – ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΠΑΛ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ”

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

55. Αίτημα έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  2014-2020 του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΘΜΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ”

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

56. Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. για την πράξη: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ .

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

57. Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. για την πράξη: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.  

58. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.

59. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο: «ΒΕΛΤΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.