Πολιτικη

Κελλάρης για οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας στην Περιφέρεια

Δεν προτείνονται νέες προσλήψεις, αναφέρει μεταξύ άλλων ο σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Αρχικά και πριν μπούμε στην ουσία, θα θέλαμε να βάλουμε ένα ζήτημα που φαίνεται διαδικαστικό αλλά είναι πολύ σοβαρό σε σχέση με το θέμα της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. που κουβεντιάζουμε σήμερα. 

Πολλές φορές μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Περιφερειακή Αρχή δια στόματος του ίδιου του Περιφερειάρχη και όχι μόνο, επικαλείται την τήρηση της νομιμότητας, την πιστή εφαρμογή των νόμων του κράτους.

 Μόνο που την νομιμότητα του αστικού κράτους που ο ίδιος και η περιφερειακή αρχή πιστά υπηρετείτε, φροντίζετε οι ίδιοι κάθε φορά να την «παρακάμπτετε», όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν! 

Φαίνεται ότι βιάζεστε τόσο πολύ να «τακτοποιήσετε» τις νέες θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται από την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., που φέρατε το θέμα άρον - άρον και μάλιστα για έγκριση στην οικονομική επιτροπή, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας δεν αποτελεί αντικείμενο της οικονομικής επιτροπής, διότι δεν αποτελεί αντικείμενο η έγκριση των δαπανών μισθοδοσίας, για την οποία προκύπτει μεταβολή λόγω των επιπλέον θέσεων προϊσταμένων που προβλέπει. 

Αυτό το γνωρίζετε βέβαια, αλλά θελήσατε κατά την άποψή μας, με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσετε τετελεσμένα με μια σύμφωνη απόφαση της Ο.Ε., ώστε από καλύτερη θέση να το «παλέψετε» εδώ στο περιφερειακό συμβούλιο, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που εκφράζουν οι εργαζόμενοι μέσω των συλλόγων τους! 

Ανοίγετε με αυτή σας την απόφαση επικίνδυνο δρόμο που αφορά άμεσα τα εργασιακά δικαιώματα.

Και ερχόμαστε τώρα στο «κυρίως περιεχόμενο» του θέματος.

Είχατε δεσμευτεί μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο το ζήτημα της τροποποίησης του ΟΕΥ να αποτελέσει θέμα διαβούλευσης με τις παρατάξεις του Πε.Συ. και τους ίδιους τους εργαζόμενους που αφορά άμεσα.

Παρά το γεγονός ότι αναφέρεστε σε μια «σημειακή» τροποποίηση του οργανισμού, παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι οφείλατε να έχετε παραδώσει το σχέδιό σας έγκαιρα και σε όλες τις παρατάξεις του Πε.Συ., αλλά και στους εργαζόμενους, οι οποίοι μέσω του υπομνήματος που σας κατέθεσαν σας επισημαίνουν εκτός των άλλων και την μη έγκαιρη παράδοση ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις παρατηρήσεις. 

Όπως επίσης και το γεγονός ότι οι όποιες αλλαγές προτείνετε δεν προκύπτουν από εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας, αλλά από μια απλή περιγραφική γενική αναφορά στην ανάγκη για πιο αποδοτικές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Ενώ μιλάτε στο προοίμιο για τοποθέτηση προϊσταμένων, παίρνοντας υπόψη την συνάφεια της ειδικότητας με το αντικείμενο της θέσης και των εργασιών, έρχεστε μετά στις προτεινόμενες αλλαγές να μην το εφαρμόζετε αυτό. Η αρχική σας πρόταση για κατάργηση του διαζευκτικού «ή» πήγε ακριβώς απέναντι στην υιοθέτηση του αντιεπιστημονικού όρου «Π.Ε. και εν ελλείψει Τ.Ε.». 

Αφού αντιληφθήκατε ότι αυτό δεν είναι σωστό και αδικεί κατάφορα κατηγορίες όπως οι Τ.Ε. , επαναφέρετε πάλι σήμερα το διαζευκτικό «ή», περιορίζοντάς στις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε., γενικεύοντας όμως και μη λαμβάνοντας υπόψη την διάσταση που δίνει και η απόφαση του ΣΤΕ για κάθε θέση ευθύνης να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, να υπάρχει συνάφεια ειδικότητας με την αρμοδιότητα της οργανικής μονάδας, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες που έχει κάθε αντικείμενο και διεύθυνση, να τεκμηριώνεται το προβάδισμα της κατηγορίας.

Γιατί για παράδειγμα να μην μπορεί να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Δ.Ε. σε τμήμα πχ Γραμματείας, εφόσον έχει τα απαραίτητα προσόντα και την αντίστοιχη μοριοδότηση; (το αναφέρει ο Ν.4674/2020).

Η πρότασή σας δίνει τη δυνατότητα να προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων, προωθώντας τη λογική του «μάνατζερ», αντί να περιλαμβάνει «τις κατηγορίες και τους κλάδους του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων», σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010.

Όλα αυτά δείχνουν την πρόθεσή σας να εξακολουθείτε να τοποθετείτε προϊσταμένους  και διευθυντές της αρεσκείας σας, στο βαθμό βέβαια που σας επιτρέπεται, για να προωθείτε καλύτερα και με λιγότερα εμπόδια την πολιτική σας, όπως ακριβώς έκανε και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και όχι να εφαρμόσετε ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων.

Το πιο σημαντικό κατά την γνώμη μας είναι ότι στην προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται η δημιουργία νέων διευθύνσεων και τμημάτων χωρίς αντίστοιχα να τεκμηριώνεται το πώς θα στελεχωθούν αυτά τα νέα τμήματα και για να είμαστε ακριβείς προτείνετε να στελεχωθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, το οποίο λόγω των τραγικών ελλείψεων, σήμερα δεν μπορεί στοιχειωδώς να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, νέα παράλληλα κι αυθαίρετα καθήκοντα για τους ίδιους εργαζόμενους, που θα προστεθούν στα παλιά, μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας!

Η άλλη διάσταση που γίνεται φανερή μέσα από την προτεινόμενη τροποποίηση, είναι ότι θέλετε να δώσετε ώθηση σε τομείς που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε, δηλαδή για να συνεννοούμαστε, την καπιταλιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Για παράδειγμα η νέα προτεινόμενη διεύθυνση τουρισμού θα συμβάλει ώστε να προωθηθούν με πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο η τουριστική ανάπτυξη που ωφελεί λίγους επιχειρηματικούς ομίλους στον κλάδο του τουρισμού, θα προωθηθεί καλύτερα το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, πάλι στην ίδια κατεύθυνση και όχι το πώς θα ωφεληθούν τα λαϊκά στρώματα ώστε να κάνουν φθηνές διακοπές ή οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στον κλάδο.

Την ίδια στιγμή οι τεράστιες ελλείψεις στις τεχνικές υπηρεσίες, στις διευθύνσεις πολιτικής προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στις υγειονομικές υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, και η ανεπάρκειά τους να καλύψουν στοιχειωδώς τις αυξημένες ανάγκες - κάτι που αναδείχτηκε με τον πιο δραματικό τρόπο την προηγούμενη περίοδο με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε χώρους εργασίας και σε δομές φιλοξενίας, από τον κορονοϊό - δεν αποτελούν προτεραιότητα στο σχέδιο τροποποίησης!

Άλλωστε η στελέχωση των υπηρεσιών αντικειμενικά σημαίνει λιγότερες αναθέσεις σε αναπτυξιακές Α.Ε., σημαίνει λιγότερους τεχνικούς συμβούλους, λιγότερα ΣΔΙΤ, σημαίνει αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού που σήμερα υποβαθμίζεται, σημαίνει επάρκεια υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες, σημαίνει εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Όλα αυτά είναι απέναντι από την πολιτική που υπηρετείτε, για αυτό και η όποια τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. είτε είναι σημειακή είτε όχι, δεν μπορεί παρά να είναι προσαρμοσμένη στην ίδια αντιδραστική - αντιλαϊκή – αντεργατική κατεύθυνση.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι ο υπάρχον Οργανισμός είναι προσαρμοσμένος στις εντολές της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, στη λογική του Καλλικράτη, των εφαρμοζόμενων νόμων, των παλιών και νέων μνημονίων, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη) για μείωση του Δημοσίου, για ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ξέρουμε ότι η πολιτική του λιγότερου κράτους, που αποτελεί κοινό τόπο των κομμάτων και των Περιφερειακών Αρχών που κινούνται στη λογική της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας, και που διαπερνά το σύνολο του Οργανισμού, είναι αυτή που υποβαθμίζει και καταργεί Διευθύνσεις και Τμήματα, που προωθεί τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων.

Γι αυτό βλέπουμε και στη «σημειακή» τροποποίηση του  Οργανισμού να μην «ακουμπάτε» αυτά τα ζητήματα, να μην απαιτούνται νέες θέσεις εργασίας, να μην προτείνονται νέες προσλήψεις, αλλά να αποτυπώνεται απλώς το υπάρχον εναπομείναν προσωπικό.

Συμφωνούμε με τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματα των συλλόγων των εργαζομένων που με συγκεκριμένα στοιχεία, εμπεριστατωμένα, απορρίπτουν το συγκεκριμένο σχέδιο τροποποίησης και δηλώνουμε ότι ως Λαϊκή Συσπείρωση θα το καταψηφίσουμε. 

Στηρίζουμε τις προτάσεις τους για άμεση λήψη μέτρων προστασίας στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.