Πολιτικη

"Με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς οι αναθέσεις σε ιδιώτες θα πολλαπλασιαστούν"

Τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης για τη μετατροπή των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε Αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Υλοποιώντας κυβερνητικές επιλογές της ΝΔ, προχωράτε στη μετατροπή  των αναπτυξιακών εταιρειών που είχαν συγκροτηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, και κάποιες κατάντησαν και αμαρτωλές, σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Αντί κυβέρνηση και Περιφέρειες να στελεχώσουν και να ενισχύσουν τις Τεχνικές και λοιπές Υπηρεσίες των ΟΤΑ προωθούν εργαλεία και όργανα, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με ευελιξία άλλοτε θα παίρνουν αρμοδιότητες από τις υπηρεσίες κι άλλοτε θα τις φορτώνουν. Όλα κατά το δοκούν…

Ο νόμος για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς είναι κομμένος και ραμμένος στην κατεύθυνση απαξίωσης των υπηρεσιών και προώθησης ακόμα παραπέρα της ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτήτων.   

Στον νόμο προβλέπεται υποχρεωτική η ύπαρξη Τεχνικής Υπηρεσίας στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με μετακλητό Διευθυντή (και Γενικό Δ/ντή), που θα έχει και το ρόλο της αναθέτουσας αρχής και θα μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα όλα…

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα εκτός από τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών, να αναλαμβάνει γενικότερα την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης, αειφόρου ανάπτυξης κλπ. 

Είναι φανερό ότι θέλουν να φτιάξουν «παραμάγαζα» με ημέτερους αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους και με προσωπικό, που δεν θα εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, δίνοντας ταυτόχρονα για πρώτη φορά με νόμο, το δικαίωμα υπογραφής στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου!!!

Θέλουν να έχουν έναν ευέλικτο μηχανισμό προθύμων, που δεν θα αμφισβητεί ούτε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.  

Με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς οι αναθέσεις σε ιδιώτες θα πολλαπλασιαστούν, το ίδιο κι οι νομοθετημένες από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Προγραμματικές Συμβάσεις «μέσω της ανάθεσης υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σε αυτούς. 

Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί είναι η συνέχεια των αναπτυξιακών Α.Ε. που όλες οι μέχρι τώρα Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, οι δυνάμεις της ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τις θεωρούσαν ένα χρήσιμο όπως έλεγαν εργαλείο.

Ήταν και είναι πράγματι πολύ χρήσιμες, η Πελοπόννησος ΑΕ, η Αρκαδία ΑΕ, καθώς και οι υπόλοιπες αναπτυξιακές για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων των Δήμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- Συντήρησαν την υποστελέχωση και τη διάλυση Δημοτικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων στους Δήμους και  στη Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι με διάφορες ελαστικές μορφές εργασίας όπως έκτακτοι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, 4μηνα, 8μηνα, με μπλοκάκι, «συνεργάτες» από τις αναπτυξιακές κλπ. 

- Λειτούργησαν σαν ντίλερς επιχειρηματικών συμφερόντων που παίρνουν δουλειές και έργα από τους Δήμους και την Περιφέρεια, πολλές φορές με το αζημίωτο. 

- Παρόπλισαν έμπειρο και δυναμικό προσωπικό των Δημοτικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, για να δίνουν τις δουλειές μέσω των Αναπτυξιακών σε ημέτερους. Να προσλαμβάνουν και να πληρώνουν εργαζόμενους με μπλοκάκι (ψίχουλα) και τα διάφορα τρωκτικά να απομυζούν εκατομμύρια ευρώ από Δήμους και Περιφέρεια.

Βάζουμε και μια άλλη διάσταση, σας έχουμε επανειλημμένα προκαλέσει. Προχωράτε σήμερα στην υλοποίηση των νέων σχεδίων χωρίς πριν να έχετε φέρει όπως είχατε δεσμευτεί για ενημέρωση και συζήτηση που πήγαν τα εκατομμύρια ευρώ, ποιος πήρε πόσα και για ποια δουλειά για:

• Τα 7.654.905 ευρώ στην Πελοπόννησος ΑΕ για τα «έξοδα διοίκησης».

• Τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ στην Αρκαδία ΑΕ για τεχνική βοήθεια για το λιγνιτόσημο.

• Τα πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στη Πελοπόννησο ΑΕ για την Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Τα πάνω από 9,9 εκατομμύρια ευρώ κύρια από το ΕΣΠΑ μέσω της Πελοπόννησος ΑΕ για την Μυθική Πελοπόννησο και την τουριστική προβολή. 

• Να δώσετε τα παραδοτέα κρίσιμων Προγραμματικών Συμβάσεων με την Πελοπόννησος ΑΕ όπως για Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) στη Πελοπόννησο, για τα μονοπάτια στο Μαίναλο για ανάπτυξη και προαγωγή εθελοντισμού, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για οργάνωση Συνεδρίων, για Διεθνή Δικτύωση, για ευαισθητοποίηση-προώθηση και ανάδειξη, για συγκέντρωση καταγραφή και αξιοποίηση ακινήτων κλπ. 

• Σε κάθε περίπτωση εμείς επαναφέρουμε τις προτάσεις μας:

• Οι ίδιες οι Υπηρεσίες Δήμων και Περιφέρειας να σχεδιάζουν, να μελετούν, και να υλοποιούν τα έργα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες, μακριά από τα διάφορα τρωκτικά που απομυζούν από το αστικό κράτος.

• Να διατεθεί γι’ αυτό επαρκής χρηματοδότηση από το κράτος για εξοπλισμό με σύγχρονα μέσα, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για ουσιαστική στήριξη και εκπαίδευση των εργαζόμενων.

• Να καταργηθούν οι κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις σε αιρετούς για τη συμμετοχή τους στα συμβούλια, τις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα, γιατί απ’ ότι φαίνεται και αποκάλυψε ο ίδιος οπρόεδρος του ΠεΣυ για το ΤΑΠτΟΚ, είναι αρκετά τα «παρεπόμενα» στις αμοιβές.      

Είμαστε αρνητικοί, καταψηφίζουμε.

Παράλληλα, ο κ. Κελλάρης στο χθεσινό περιφερειακό συμβούλιο αναφέρθηκε και στην υλοποίηση «προγραμμάτων  κατάρτισης ανέργων, δεξιοτήτων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες κλπ»

Έχουμε τοποθετηθεί πολλές για τέτοια φύσης αντίστοιχα  προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, δεξιοτήτων, κατάρτισης ανέργων κλπ. Είμαστε αρνητικοί για δύο βασικούς λόγους:

Πρώτον. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ευρωπαϊκά προγράμματα στη λογική της δια βίου μάθησης που στην ουσία στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός εργατικού δυναμικού πιο ευέλικτου, με περιορισμένα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σε ένα συνεχές πέρασμα από τις γραμμές της ανεργίας στα προγράμματα κατάρτισης, στη βραχυχρόνια εργασία  και αντίστροφα.  

Μέσα από τα διάφορα προγράμματα που προωθούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις την ΕΕ, τις Περιφέρειες και τους Δήμους η Δια Βίου Μάθηση παρουσιάζεται ως «φάρμακο» ενάντια στην ανεργία, ως λύση στο πρόβλημα του αυξανόμενου αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν ακόμη και τη βασική εκπαίδευση, ως ορόσημο στην παραπέρα «ανάπτυξη» της κοινωνίας και της οικονομίας…

Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων προωθεί σκόπιμα, μέσα από ένα σύστημα πιστοποίησης πρόσκαιρων γνώσεων και προσόντων, ένα διαρκές κυνήγι δεξιοτήτων και ψευτοκαταρτίσεων εκβιάζοντας εργαζόμενους και ανέργους με το δίλημμα ανεργία ή προσωρινή, ελαστική, κακοπληρωμένη εργασία;

Ο στόχος είναι η πλήρης εναρμόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων πλήττοντας καίρια το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Δεύτερον, γιατί συνεχίζεται το μοίρασμα της πίττας κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα και για διάφορους σκοπούς, σε αναπτυξιακές που τώρα «μεταμφιέζονται» σε αναπτυξιακούς οργανισμούς και θα διαδραματίζουν ποιο αποφασιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της συνείδησης κυρίως των νέων στη λογική της αποσπασματικής απασχόλησης, της μισής δουλειάς , της μισής ζωής, ότι το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι ανέφικτος στόχος.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.