Εκλογες 2019

Ρουσιάς: "Ο ΦιλόΔημος αλλάζει τον χάρτη της Αρκαδίας"

Ο Μαρίνος Ρουσιάς, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία, παρουσίασε όλα τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρόγραμμα "ΦιλόΔημος" στην Αρκαδία.

H Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης η κρατική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ μειώθηκε κατά 60% ενώ οι προσλήψεις πάγωσαν εντελώς με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι να αδυνατούν να προσφέρουν ακόμη και στοιχειώδεις υπηρεσίες στους πολίτες. Επί πλέον, οι ΟΤΑ επωμίστηκαν μεγάλες αρμοδιότητες και καθήκοντα χωρίς ταυτόχρονα να ενισχυθούν και με την ανάλογη χρηματοδότηση και την απαραίτητη στελέχωση σε προσωπικό. Οι Δήμοι βρέθηκαν ξαφνικά με σημαντικά αυξημένες αρμοδιότητες αλλά με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους για να τις φέρουν σε πέρας.

Αυτή, δυστυχώς, ήταν η κατάσταση στην Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την άλλαξε αποφασιστικά. Στηρίχθηκαν οι ΟΤΑ σε όλα τα επίπεδα. Στον κρίσιμο τομέα της χρηματοδότησης αυξήθηκε το 2018, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η κρατική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ (ΚΑΠ) και αυτό συνεχίστηκε και το 2019. Μικρή αύξηση μεν, αλλά είναι η πρώτη μετά από χρόνια μεγάλων και διαδοχικών μειώσεων. 

Επιπλέον, στον Κλεισθένη προβλέπονται νέα κριτήρια για την πιο δίκαιη και ορθολογική κατανομή αυτών των πόρων. Πέρα από τον πληθυσμό, τώρα λαμβάνονται υπόψη και μια σειρά άλλοι παράμετροι όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, το επίπεδο της ανεργίας και της φτώχειας. 

Εκτός όμως, από την κεντρική χρηματοδότηση, και επειδή οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης ήταν και παραμένουν πολύ μεγάλες, προχωρήσαμε στη δημιουργία νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψή τους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο “ΦιλόΔημος” – ένα πρόγραμμα στοχευμένο στις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης – ένα Πρόγραμμα το οποίο, από τον Φεβρουάριο του 2018 που ενεργοποιήθηκε, έχει ξεπεράσει κάθε υπεραισιόδοξη προσδοκία. Ένα Πρόγραμμα που αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας και συντονισμένων ενεργειών δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Επιγραμματικά, οι θεματικές ενότητες του ΦιλόΔημου είναι:

ΦιλόΔημος Ι: Ύδρευση – αποχέτευση λυμάτων – κτίρια (εμβληματικά, Δημαρχεία, σχολεία) - αγροτική οδοποιϊα - παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ) - εμβληματικά έργα ύδρευσης  - έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

ΦιλόΔημος ΙΙ: συντήρηση σχολείων - παιδικές χαρές – αθλητικές εγκαταστάσεις - μηχανήματα έργου - μελέτες διαχείρισης υδάτων - μελέτες λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων - μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας - κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα Πρόγραμμα το οποίο έρχεται να ανταποκριθεί στο φάσμα των υπαρκτών, καθημερινών, πιεστικών αναγκών της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα για το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος Ι στην Αρκαδία

Με το ΦιλόΔημο χρηματοδοτούνται ιδιαίτερα σημαντικά έργα υποδομής στην Π.Ε. Αρκαδίας. Έργα τα οποία αναμένεται να  δώσουν ιδιαίτερα πολλαπλασιαστικές δυνατότητες στους Δήμους σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δήμος Γορτυνίας 

Ποσό χρηματοδότησης: 3.898.387,09 €

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Τροπαίων καθώς και την κατασκευή του Βιολογικού καθαρισμού της Τ.Κ. Καλλιανίου. Σήμερα ο οικισμός Τροπαίων και η περιοχή αποχετεύεται με βόθρους, συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου έγκειται στο γεγονός της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού με την συλλογή μεταφορά τους και επεξεργασία.

Ο οικισμός του Καλλιανίου διαθέτει κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στο οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών και τα λύματα διατίθενται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενα ρέματα. Η εκτέλεση του έργου είναι άμεσης προτεραιότητας και μεγάλης σημασίας για το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής, καθώς και αναγκαία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Δήμος Μεγαλόπολης

Ποσό χρηματοδότησης: 1.520.000 €

Αντικείμενο του έργου είναι η επαναλειτουργία της ΕΕΛ Μεγαλόπολης σε συνδυασμό με αναβάθμιση της επιτυγχανόμενης ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων προκειμένου ένα τμήμα από αυτά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απεριόριστη άρδευση. Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα στην προστασία των επιφανειακών νερών και του ποταμού Αλφειού ο οποίος δέχεται όλες τις επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής.

Η περίπτωση της ΕΕΛ Μεγαλόπολης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική μίας υποδομής με προβλήματα, η οποία δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δήμου Κυνουρίας και αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβαινα και Άγιος Ανδρέας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας 

Ποσό χρηματοδότησης: 2.587.300,77 €

Ένα πολύ σημαντικό υδρευτικό έργο για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας που περιλαμβάνει την προμήθεια ενός συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου. Παράλληλα προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών σωλήνων ύδρευσης από αμίαντο ώστε να βελτιωθεί δραστικά η ποιότητα και η ποσότητα του παρεχόμενου νερού σε σημαντικούς οικισμούς του Δήμου.

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου των Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σηνιάδων της Δ.Ε. Μαντινείας, Νεοχωρίου, Ζευγολατιού της Δ.Ε. Κορυθίου και Αγίου Βασιλείου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ 

Ποσό χρηματοδότησης: 2.502.723,58 €

Το έργο θα συμβάλει στην ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των πηγών Μεθυδρίου, αντιμετωπίζοντας (εξαλείφοντας) ριζικά τις απώλειες πόσιμου ύδατος που υπάρχουν σήμερα, λόγω παλαιότητας του δικτύου και εξυπηρετώντας ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Δ.Ε. του Δήμου Τρίπολης με επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό.

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Ποσό χρηματοδότησης: 1.593.562,49 €

Το σημαντικό αυτό έργο αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων του κύριου αγωγού διανομής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τυρού, την κατασκευή των έργων υποδομής για την έδραση και σύνδεση των δεξαμενών, την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου και την κατασκευή των αγωγών σύνδεσης των δεξαμενών - γεωτρήσεων - υδραγωγείου.

Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης

Ποσό χρηματοδότησης: 979.600 €

Μία πολύ σημαντική προμήθεια ενός συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης με σκοπό την μείωση των διαρροών και την ορθολογική διαχείριση του παρεχόμενου νερού.

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας

Δήμος Γορτυνίας

Ποσό χρηματοδότησης: 3.346.296 €

Το έργο αφορά: (α) Προμήθεια συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας, (β) Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Θέλπουσας της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και μεταφορά νερού στις Τ.Κ. Κολλίνων - Αγίας Βαρβάρας Δήμου Τρίπολης

ΔΕΥΑ Τρίπολης

Ποσό χρηματοδότησης: 497.276,42 €

Προβλέπεται η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας – Κολλίνων της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης, την κατασκευή δεξαμενής και τη σύνδεση με το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο.

Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης

ΔΕΥΑ Τρίπολης

Ποσό χρηματοδότησης: 10.950.593,26 €

Το Λεβίδι αποκτά πλέον πλήρεις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων με μία ενιαία δημοπράτηση και μία εργολαβία, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και μειώνοντας δραστικά το βαθμό όχλησης των πολιτών που δεν θα δούν την πόλη τους να σκάβεται μία φορά για την αποχέτευση και μία επόμενη φορά για την ύδρευση. Για αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί παράλληλα με το υποέργο δικτύων αποχέτευσης στο Λεβίδι (που είναι και οικισμός προτεραιότητας κατά την σχετική Κοινοτική Οδηγία), να εκτελεστεί και το άκρως σημαντικό έργο αντικατάστασης του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης, μήκους 28 km. 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης

Δήμος Τρίπολης

Ποσό χρηματοδότησης: 868.000 €

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γορτυνίας

Δήμος Γορτυνίας

Ποσό χρηματοδότησης: 715.964,73 €

Αποκατάσταση – Μετατροπή κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνίας

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Ποσό χρηματοδότησης: 744.400 €

Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τρίπολης".

Προϋπολογισμού 744.000,00 Ευρώ

 

Η πράξη περιέχει τα εξής υποέργα:

1. την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στην Τ.Κ. Κανδήλας, προϋπολογισμού 99.200,00 ευρώ. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν:

Α. Προμήθεια και τοποθέτηση 950,00 τ.μ. συνθετικού χλοοτάπητα και

Β. Προμήθεια και τοποθέτηση 4 ιστών φωτισμού προβολέων LED, καθώς και του συνοδού εξοπλισμού.

 

2. Την ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (ΔΑΚ Τρίπολης), προϋπολογισμού 644.800,00 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Α. Προμήθεια και τοποθέτηση 8.000 τ.μ. πολυουρεθανικού τάπητα.

Β. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στίβου (Στρώμα ύψους και επί κοντώ με τους εξοπλισμούς τους, 80 τεμ. εμποδίων στίβου αλουμινίου, 1 καρότσι μεταφοράς εμποδίων, 2 πάγκοι αναπληρωματικών και όλα τα μεταλλικά στοιχεία, που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού.

Γ. Επισκευή - Συντήρηση των κερκίδων

Δ. Προμήθεια και τοποθέτηση 3.000 καθισμάτων κερκίδων και

Ε. Συντήρηση των 4 πυλώνων φωτισμού

 

Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες άθλησης και παρακολούθησης αγώνων. Η αναβάθμιση της αθλητικής υποδομής θα συμβάλει στην οργανωμένη ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού, των προπονητικών αναγκών και της άθλησης των πολιτών.

 

 

Άρθρο του Μαρίνου Ρουσιά

Υποψηφίου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας 

Υπεύθυνου του Προγράμματος ΦιλόΔημος

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.