Διαφορα

winamp wmp real qt

Διακανονισμός οφειλών στο Δήμο Τρίπολης

Δυνατότητα ρύθμισης χρεών για οφειλέτες του Δήμου τρίπολης, δίνει νέος νόμος.

 

Συγκεκριμένα, τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4483/31-07-2017 όπου σύμφωνα με το άρθρο 52 μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση έως εκατό δόσεις, οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου (31/7/17).

 

Οποιοσδήποτε οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει στο δήμο σχετική αίτηση, για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ισχύ του νόμου.

 

Σχόλια