Εργασια

winamp wmp real qt

Έρχονται 11 νέοι διαγωνισμοί για 994 μόνιμες θέσεις

Έντεκα νέους διαγωνισμούς ετοιμάζει το ΑΣΕΠ που αφορά μόνιμο προσωπικό που θα καλύψει θέσεις σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα. Δείτε όλες τις θέσεις.

 

Αναμένεται η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

 

Για την αποφυγή πρόσφατων φαινόμενων ταλαιπωρίας των υποψηφίων από τις συνεχείς «πτώσεις» της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, οι νέοι διαγωνισμοί αναμένεται να βγουν σταδιακά το αμέσως επόμενο διάστημα έως το τέλος της άνοιξης.

 

Αναλυτικότερα οι διαγωνισμοί που ετοιμάζονται:

 

76 προσλήψεις μηχανικών στον ΑΔΜΗΕ

 

Το νέο προσωπικό θα διατεθεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του φορέα στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης. Οι ειδικότητες που επιθυμεί να καλύψει είναι οι εξής: ΠΕ Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Μηχανικούς, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικούς Η/Υ), ΤΕ Πτυχιούχους Αναλυτές Προγραμματιστές, ΤΕ Πτυχιούχους Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Δικτύων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Σταθμών – Υποσταθμών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Μηχανοτεχνικούς Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων και ΔΕ Οδηγούς.

 

137 προσλήψεις στο υπουργείο Ναυτιλίας

 

Από τις συνολικά 137 θέσεις , οι 21 αφορούν στις υπηρεσίες του υπουργείου και οι 116 σε Οργανισμούς Λιμένων και άλλους εποπτευόμενους φορείς.

 

5 προσλήψεις μόνιμων στο Εθνικό Τυπογραφείο

 

Σύμφωνα με πληροφορίες θα καλυφθούν 9 θέσεις τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ τις αμέσως επόμενες ημέρες

 

300 προσλήψεις μηχανικών και τεχνικών σε ΕΥΔΑΠ

 

Η κατανομή των θέσεων είναι: ΥΕ εργάτες 75, ΥΕ αποθηκάριοι 5, ΔΕ μηχανολόγοι 5, ΔΕ ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ τεχνίτες αυτοκινήτων 3, ΔΕ δομικών έργων 12, ΔΕ οδηγοί C κατηγορίας 25, ΔΕ οδηγοί C, D κατηγορίας 5, ΔΕ γραμματείς 5, ΔΕ καταμετρητές 25, ΔΕ φύλακες 20, ΔΕ προσωπικό Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικοί μηχανικοί 12, ΤΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1, ΤΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 3, ΤΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 3, ΤΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 2, ΤΕ προγραμματιστές 3, ΤΕ διοικητικοί 2, ΤΕ οικονομικοί 15, ΠΕ διοικητικοί 5, ΠΕ οικονομικοί 15, ΠΕ στατιστικοί 1, ΠΕ αναλυτές προγραμματιστές 5, ΠΕ χημικοί μηχανικοί 2, ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί 20, ΠΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1, ΠΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 4, ΠΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 2, ΠΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 7. Η προκήρυξη θα σταλεί τις επόμενες μέρες στο Εθνικό Τυπογραφείο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

68 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

 

Οι 46 θέσεις αφορούν την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και οι υπόλοιπες στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Στην κεντρική υπηρεσία θα προσληφθούν υπάλληλο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

 

12 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

 

Δώδεκα μόνιμους υπαλλήλους θα προσλάβει το Μουσείο Ακρόπολης. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις ειδικότητες διοικητικών γραμματέων, φυλάκων και εξηγητών-φροντιστών.

 

35 προσλήψεις στον ΟΣΕ

 

Πρόκειται για προσωπικό κυρίως σε θέσεις σταθμαρχών και κλειδούχων, όπου οι ανάγκες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

 

135 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Θα ζητηθούν 2 ειδικότητες: ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων) και ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης Των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ).

 

Για τις θέσεις ΠΕ ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Για τις θέσεις ΤΕ ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

 

218 προσλήψεις στις Υπηρεσίες Ασύλου

 

Ένα βήμα πριν τη δημοσίευση είναι η προκήρυξη για την κάλυψη 218 οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, από τις οποίες 15 αντιστοιχούν σε άτομα ειδικών κατηγοριών. Πρόκειται για τέσσερα άτομα στην κατηγορία ΑμΕΑ, τρία στην κατηγορία Πολυτέκνων ή τέκνα πολυτέκνων και δύο στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης, η οποία περιλαμβάνει απογόνους ατόμων που πολέμησαν στην Αντίσταση. Από μία θέση αντιστοιχεί στις κατηγορίες Αναπήρων πολέμου για απογόνους ατόμων που τραυματίστηκαν σε περίοδο πολέμου, και στις κατηγορίες τριτέκνων και Εμμεσης ΑμΕΑ, δηλαδή ατόμων που έχουν στον οικογενειακό τους κύκλο άτομο με ειδικές ανάγκες. Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά διοικητικό προσωπικό πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

 

2 προσλήψεις στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή

 

Στην πρόσληψη δύο επιστημόνων θα προχωρήσει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με βασικό τίτλο σπουδών στους κλάδους Μαθηματικών, Αναλογιστικής, Οικονομικών, Επιστήμης των Υπολογιστών, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής και συναφών ειδικοτήτων, μεταπτυχιακό τίτλο και σχετική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της Ε.Α.Α.

 

6 προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

Προσλήψεις 6 ατόμων θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υποψήφιοι θα θέσεις θα αφορούν απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, του τομέα πληροφορικής και στατιστικής.

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.