Αφιερωματα

Αφιέρωμα: Οι παλιές ονομασίες των Αρκαδικών χωριών!

Οι ονομασίες των Αρκαδικών χωριών από την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι τις μέρες μας. 

Από που πάνε για τη Γλόγοβα; Που πέφτει η Βερβίτσα; Ποιο δημοφιλές χωριό της περιοχής μας παραλίγο να λέγεται... Γόρτυνα; Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας θέτουμε είναι ενδεχομένως δύσκολες. Τουλάχιστον για τις νεότερες γενιές. Για τους παλαιότερους από τους αναγνώστες μας, είμαστε βέβαιοι, ότι οι ονομασίες που παραθέτουμε είναι αρκετά γνωστές έως οικείες. 

Ο Αρκαδία 93.8 πραγματοποίησε τη δική του έρευνα σχετικά με τις παλιές ονομασίες των χωριών της περιοχής μας, των χωριών της Αρκαδίας. Και αυτή η έρευνα στέφθηκε με επιτυχία χάρη στην ιστοσελίδα https://settlement-renames.eie.gr/renames/ μέσω της οποίας, ο καθένας μας μπορεί να αναζητήσει και να βρει όλες τις παλιές ονομασίες όλων των χωριών της Ελλάδας. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για έναν ιστότοπο χρήσιμο στην κοινωνία και την ιστορία μας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, θα βρείτε στοιχεία για τις παλιές ονομασίες των χωριών, τις νέες τους ονομασίες, το έτος κατά το οποίο αποφασίστηκε (ή και "πάγωσε") η μετονομασία τους αλλά και πιθανά σχόλια. Είναι φανερό ότι η επιρροή της τουρκικής και της σλαβικής γλώσσας είναι ισχυρή κάτι που πιστοποιείται από την παρουσία συναφών λέξεων στην καθημερινότητά μας, που χρησιμοποιούνται ευρέως από όλους μας. 

Παλαιά Ονομασία

Νέα Ονομασία

 Επαρχία

Φ.Ε.Κ.

Σχόλια

Ποδογορά

Πουρναριά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Καραχασάνι

Όχθια

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Τσιάρεσι

Λιβαδάκι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Τσούκα

Λιοδώρα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μαρκινέζα

Λιθαρός

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπρατίτσα

Παρνασσός

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπέτσι

Αγιονέρι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Δραγουμάνον

Κοτύλιον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

306/1927

 

Μαγούλιανα

Αργυρόκαστρον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

→ Μαγούλιανα

Πρεστενά

Μελισσόπετρα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Κοκορίτσα

Μικροχώρι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Στρούζα

Ριζοσπηλιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπουκοβίνα

Πελέκι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Γρανίτσα

Νυμφασία

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Γκιούσιον

Παναγίτσα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Ζέρζοβα

Παναγιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπουγιάτι

Λυσσαρέα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μουλάτσι

Ελληνικόν

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπούγα

Κοκκινόραχη

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Γλανιτζιά

Σταυροκκλήσι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Βρεντεμπούγα

Μαυροσυκιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

→ Δόξα

Γλόγοβα

Δρακοβούνι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Τσίπολιος

Τουθόα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Ζουλάτικα

Αετοράχη

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Αράχωβα

Λύκαινα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

→ Κισσός, → Αράχωβα

Ζυγοβίστι

Ζυγός

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

Ζυγοβίστι

Τοπόριστα

Θεόκτιστον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Τσιρίμπασι

Αγριλίδι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Ρένεσι

Καστράκι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπέχρου

Φαναράκι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Κερπινή

Μονάστρα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

Κερπινή

Αστάλα

Λυκοσούρα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β73/1926

 

Ρουσβάναγα

Περιβόλια

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β73/1926

 

Αλβάνιτσα

Σταυροδρόμι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπέλεσι

Τριποταμιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Ξηροκαμπιά

Πράσινον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

306/1927

 

Νεμνίτσα

Μεθύδριον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Αραμουζά

Αγάλλω

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Καρνέσι

Ξηροκαμπιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Συριάμον

Μουριά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Αιγλένοβα

Κρυονέρον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Μπερνορή

Ωριά

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Κανδρέβα

Ασέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Δραγαλεβός

Έλατος

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Μπεζενίκος

Βλαχέρνα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Τσούμος

Πυργούδι

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Τρεστενά

Χάραδρος

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Τσερένι

Τημένιον

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Ρούβαλι

Σωληνάρι

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Ντουμινά

Βαθειά

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Τσορβάσι

Περδικόβρυση

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Χασάνι Ρίζα

Αγία Αναστασία

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Μάσκλινα

Ελαιοχώριον

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

179/1927

 

Κούρταγα

Παραδείσια

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β76/1924

 

Τριπολιτσά

Τρίπολις

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

12/1833

 

Καρύταινα

Γόρτυνα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

12/1833

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Πραστός

Πρασιαί

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

12/1833

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Τσιπιάνα

Μαντίνεια

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Λεβίδι

Ορχομενοί

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Κανδύλα

Καφυαί

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Βενδένι

Ήμιλος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

 

Καφυαί

Πλήσια

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Δάρα

Νάσοι

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Αλωνίσταινα

Ελισσών

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Αρκουδόρευμα

Φαλάνσος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Πιάνα

Ανεμώσα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Δαβιά

Μαίναλος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Βαλτέτσι

Βαλτέσιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Πάππαρι

Ορεστασίον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Βλαχοκερασιά

Μαρθυρέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Καντρέβα

Ασέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Θάνα

Παλλάντιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

 

Πιαλί

Τεγέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Μπερτζοβάς

Γερέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

16/1835

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Δημητσάνα

Θεισόα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

28/1936

Μετονομασία που δεν ίσχυσε

Κορακοβούνι

Βρασιαί

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

58/1865

Κορακοβούνι

Βερβίτσα

Τρόπαια

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

70/1911

 

Χράνα

Χράνοι

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

200/1913

 

Σούλα

Σούλι

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

200/1913

 

Κιοσσέα

Κιοσές

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

200/1913

 

Βλάχον

Βλάχοι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

200/1913

 

Καρακασάνι

Καραχασάνι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

200/1913

 

Νεοχώριον

Βλυσηδιά

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

273/1915

 

Στεμνίτσα

Υψούς

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

201/1915

 

Ιμπραήμ Εφένδη

Επισκοπή

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

326/1915

 

Βρωμοσέλα

Θωκνία

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β44/1916

 

Σαμαρά

Βελιγοστή

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β67/1918

 

Ζαΐμη

Βουτσαράς

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β65/1918

 

Μπούρα

Φαλαισία

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Β7/1918

 

Σβόρνα

Καλονέριον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

54/1955

 

Γαλτενά

Αετοχώριον

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

54/1955

 

Αρτσίνα

Προσήλια

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

54/1955

 

Κουμπίλα

Λουλούδια

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

54/1955

 

Φούσκα

Άγιος Παντελεήμων

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

54/1955

 

Ματζαγράς

Άγιος Κωνσταντίνος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

54/1955

 

Άνω Άγαλη

Έλατος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

54/1955

 

Βλάχοι

Χρυσοχώριον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

253/1957

 

Λύκαινα

Κισσός

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

251/1930

Αράχωβα

Ζυγός

Ζυγοβίστι

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

157/1932

Ζυγοβίστι

Χώμα

Εύανδρον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

157/1932

Μπερμπάτι

Αχούρια

Στάδιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

271/1940

 

Μονάστρα

Κερπινή

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

271/1940

 

Ρεκούνιον

Λευκοχώριον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

271/1940

 

Σαρακίνι

Παλαιόκαστρον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

271/1940

 

Τεγέα

Αλέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

271/1940

 

Κασιδοχώριον

Ορέστιον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

315/1940

 

Αρβανιτοκερασέα

Κερασέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

54/1955

Κερασιά

Κάτω Άγαλη

Λίμνη

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

54/1955

 

Δίρρευμα

Ελάτη

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

5/1959

 

Κατσουλιά

Περδικονέριον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

5/1959

 

Κακούρι

Αρτεμίσιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

124/1960

 

Σεϊντάγα

Ελαία

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

145/1962

 

Καλπάκι

Ορχομενός

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

91/1963

 

Κουτρομπούχι

Δάφνη

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

39/1967

 

Κάτω Κολλίναι

Αγία Βαρβάρα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

101/1968

 

Άγιος Νικόλαος

Καστρίον

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

208/1969

 

Καλύβια Καρυών

Καρυαί

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

269/1976

Κάτω Καρυές

Αμυγδαλέα

Μυγδαλιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

129/1978

Σταυροκλήσσιον

Τημένιον

Κάτω Βέρβενα

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

174/1984

 

Κολώνη

Παλαιομοίριον

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

45/1984

 

Ράφτι

Ράφτης

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

135/1985

 

Μικροχώριον

Κάτω Ριζοσπηλιά

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

106/1988

 

Καρυαί

Κάτω Καρυές

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

52/1997

Καλύβια Καρυών

Αλήκα

Αθήναιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

193/1928

 

Σωληνάρι

Νέα Χώρα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

 

193/1928

 

Μαυροσυκιά

Δόξα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

81/1928

Βρεντεμπούγα

Τσιάρνη

Φτεριάς

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

193/1928

 

Δίβριτσα

Δήμητρα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

193/1928

 

Γαρζενίκος

Δίρρεμα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

193/1928

 

Ζουνάτι

Ζώνη

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

193/1928

 

Καλύβια

Λουτρά Ηραίας

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

193/1928

 

Δεληχασάνι

Απιδίτσα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

193/1928

 

Ζαγκλακά

Πετροβούνι

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

193/1928

 

Ζέλι

Κάνδαλος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

193/1928

 

Κραμποβός

Καστανοχώριον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

193/1928

 

Μεζίνι

Καμποχώριον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

193/1928

 

Ψηλή Ράχη

Ψηλή Βρύση

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

193/1928

Μάνεσι

Ζαράκοβα

Μαίναλον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

193/1928

 

Αργυρόκαστρο

Μαγούλιανα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

164/1929

 

Γαρδίκι

Αναβρυτόν

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Καρούμπαλι

Ανθοχώρι

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Κιοσέ

Γέφυρα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Μερζές

Εκκλησούλα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Μεμή

Ελληνίτσα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Βοϊβόντας

Άρχοντας

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Κασίμι

Μαραθούσα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Δερμπούνι

Λύκαιον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Δεδέρμπεη

Τριπόταμον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Μποντιά

Παληόπυργος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Τσιφλίκι

Γεφυράκια

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Αληάγα

Βρυσούλες

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Κερκέζι

Πλάκα

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Μεϊμέταγα

Γαρέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μουζάκι

Περπατάρι

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπεντένι

Διακόπι

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπολέτα

Μάκρη

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπαρμπίτσα

Αμπελάκι

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Τσιπιανά

Νεστάνη

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπεσύρι

Παλλάντιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπερμπάτι

Χώμα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Βερτζοβά

Παρθένιον

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπόσουνα

Πέλαγος

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μπεντένι

Σκοπή

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Ομέρ Τσαούση

Άκρα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Μάνεσι

Ψηλή Ράχη

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Αγιάσμπεη

Ψαθί

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Τσαπόγα

Μαλλωτά

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Ιμπραήμ

Τρίλοφον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Καπαρέλι

Μανθυρέα

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

179/1927

 

Βάναινα

Θέλπουσα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

179/1927

 

Σιάλεσι

Μακρύσιον

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

179/1927

 

Βρασιαί

Κορακοβούνι

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

252/1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.